Prośba o zwolnienie z lekcji religii w tym roku szkolnym

Rodzaj pisma: Prośba

Streszczenie:

Szanowny Dyrektorze, zwracam się o zwolnienie mojego dziecka, [Imię i Nazwisko], z lekcji religii w tym roku szkolnym. Szanuję wolność wyznania i sumienia mojego dziecka, dlatego prosiłbym o możliwość uczestnictwa w alternatywnych zajęciach. Dziękuję za zrozumienie i szacunek dla naszej decyzji. [Imię i Nazwisko rodzica] ✅

Szanowny Dyrektorze, Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwolnienie mojego dziecka, [Imię i Nazwisko], z lekcji religii w tym roku szkolnym. Pragnę podkreślić, że jestem głęboko świadom/a znaczenia nauki na lekcjach religii oraz potrzeby zrozumienia różnorodności religijnej w społeczeństwie. Niemniej jednak, jako rodzic, szanuję wolność wyznania i sumienia mojego dziecka, co obejmuje również możliwość decydowania o uczestnictwie w zajęciach religijnych. Po przemyśleniu i długich rozmowach z moim dzieckiem, doszliśmy do wniosku, że wolałby/a skorzystać z alternatywnych zajęć, które będą rozwijać jego/jej zainteresowania i umiejętności w innej dziedzinie. Uważam, że to jest również istotne dla jego/jej ogólnego rozwoju i samorealizacji. Proszę więc o wyrozumiałość i przychylenie się do naszej prośby o zwolnienie z regularnych lekcji religii w bieżącym roku szkolnym. Moje dziecko zobowiązuje się do uczestnictwa w godzinach zastępczych zajęć, które będą prowadzone równolegle do lekcji religii. Bardzo doceniam Państwa zrozumienie w tej sprawie oraz wszystkie działania podjęte w kontekście zapewnienia szacunku dla różnorodności religijnej w szkole. Jestem przekonany/a, że ten krok pomoże mojemu dziecku zadbać o jego/jej własne wartości i przekonania, jednocześnie trwając w atmosferze wzajemnego zrozumienia i tolerancji. Z wyrazami szacunku, [Imię i Nazwisko rodzica]

Przygotuj dowolny wniosek Prośba

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się