Do dyrektora szkoły o przywrócenie praw ucznia oddanie telefonu i możliwości przechadzki

Rodzaj pisma: Prośba

Streszczenie:

Szanowny Panie Dyrektorze, proszę o przywrócenie moich praw w szkole: dostępu do telefonu i możliwości spaceru w przerwach. Przedstawiam argumenty: telefon to narzędzie komunikacji i źródło informacji. Spacer pozytywnie wpływa na kondycję i koncentrację. Proszę o rozważenie mojej prośby. ✅

Szanowny Panie Dyrektorze, Zwracam się z uprzejmą prośbą o przywrócenie moich praw jako ucznia Szkoły [nazwa szkoły]. Chciałbym móc ponownie korzystać z mojego telefonu oraz odzyskać możliwość przechadzki w czasie przerw pomiędzy lekcjami. Rozumiem, że szkoła dąży do zapewnienia odpowiedniego środowiska nauki i dba o bezpieczeństwo uczniów. Jednak chciałbym przedstawić argumenty, które mogą przyczynić się do zmiany decyzji dotyczących ograniczeń w tym zakresie. Pierwszym argumentem jest możliwość korzystania z telefonu w przerwach pomiędzy lekcjami. Telefon jest dla mnie nie tylko narzędziem komunikacji, ale także cennym źródłem informacji i sposobem na rozwijanie moich zainteresowań. Pozwala mi również utrzymywać kontakt z rodziną i bliskimi osobami w pilnych sytuacjach. Ograniczenie dostępu do telefonu w przerwach negatywnie wpływa na moje samopoczucie i uniemożliwia mi wykonywanie ważnych spraw. Drugim argumentem jest możliwość przechadzki w czasie przerw. Krótki spacer na świeżym powietrzu pomiędzy zajęciami pozwala na oderwanie się od monotonii lekcji i pozytywnie wpływa na kondycję fizyczną i psychiczną ucznia. Dodatkowo, rozluźnienie mięśni wynikające z krótkiego spaceru, może przyczynić się do poprawy koncentracji i efektywności nauki. Rozumiem, że decyzje dotyczące ograniczeń zostały podjęte w trosce o nasze dobro i bezpieczeństwo. Jednakże, proszę o rozważenie mojej prośby o przywrócenie tych praw, biorąc pod uwagę przedstawione argumenty oraz moją odpowiedzialność i umiejętność samodzielnego podejmowania odpowiednich decyzji. Z góry dziękuję za uwzględnienie mojej prośby oraz za poświęcony czas. Wierzę, że będąc partnerem dialogu, będziemy w stanie znaleźć wspólnie satysfakcjonujące rozwiązanie. Z poważaniem, [Twoje imię i nazwisko] [Uczeń, klasa]

Przygotuj dowolny wniosek Prośba

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się