Referat

20-lecie między wojenne

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 27.04.2024 o 10:46

Rodzaj zadania: Referat

Streszczenie:

Okres międzywojenny to czas walki o granice, budowy państwowości i rozwijania kultury. Polska odbudowała swoją tożsamość po latach zaborów, mierząc się z licznymi wyzwaniami. Tragicznie przerwany wybuchem II wojny światowej. 🤔

Okres międzywojenny to szczególny czas w historii Polski, trwający od odzyskania niepodległości w 1918 roku po zakończenie I wojny światowej do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku. Po ponad 123 latach zaborów Polska znów pojawiła się na mapie Europy, otwierając nowy rozdział w swojej historii.

Pierwszymi latami niepodległej Polski zdominowały walki o granice. Wojny z Ukrainą, Czechosłowacją, a przede wszystkim wojna polsko-bolszewicka z 192 roku, której kulminacyjnym momentem była Bitwa Warszawska, określana jako „Cud nad Wisłą”. Stanęła ona w obronie nie tylko Polski, ale i całej Europy przed rozprzestrzenianiem się komunizmu na zachód.

Po ustabilizowaniu granic Polska przystąpiła do budowania fundamentów państwowości. W 1921 roku uchwalono pierwszą powojenną konstytucję, która określiła Polskę jako republikę parlamentarną. Jednakże niestabilność polityczna, wynikająca z dużego rozdrobnienia sceny politycznej i częstych zmian rządów, prowadziła do różnych kryzysów wewnętrznych.

Kluczowym momentem dla kształtu politycznego Polski był przewrót majowy w 1926 roku, który przeprowadził Józef Piłsudski. Chociaż formalnie Polska pozostała demokracją parlamentarną, w praktyce zaczęła funkcjonować jako system autorytarny. Piłsudski uzyskał szerokie poparcie społeczne, głównie ze względu na swoje wcześniejsze zasługi i charyzmę, niemniej jego rządy ograniczały wolność prasy i swobody obywatelskie.

Gospodarka Polski w okresie międzywojennym zmagała się z wieloma problemami, takimi jak znaczne zniszczenia wojenne, wysoka inflacja oraz wielki kryzys ekonomiczny, który dotknął kraj na początku lat 30. Mimo to, lata 20. przyniosły pewne ożywienie gospodarcze dzięki reformom i inwestycjom takim jak budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego mającego na celu rozwój przemysłu ciężkiego.

W zakresie polityki zagranicznej Polska dążyła do umocnienia swojej pozycji międzynarodowej. Najbardziej znaczącym sukcesem było podpisanie w 1921 roku traktatu ryskiego, który zakończył wojnę polsko-bolszewicką, oraz sojusz z Rumunią znany jako sojusz polsko-rumuński. W 1932 roku podpisano również pakt o nieagresji z Związkiem Radzieckim, a w 1934 roku z Niemcami.

Kulturowo dwadzieścia lat międzywojennych to okres intensywnego rozwoju nauki i sztuki. Powstają liczne instytucje kulturalne, takie jak Muzeum Narodowe w Warszawie czy Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. W literaturze i sztuce dominowały awangarda i modernizm, reprezentowane przez twórców takich jak Witold Gombrowicz, Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy), a w sztuce plastycznej - grupa artystów „Rytm”.

Okres międzywojenny, mimo licznych wyzwań, był czasem odbudowy i umacniania tożsamości narodowej, jak również okresem, w którym Polska stawiała pierwsze kroki jako nowoczesne, suwerenne państwo w trudnym międzynarodowym kontekście. Zakłócony został tragicznie wybuchem II wojny światowej, który po raz kolejny postawił przed Polską dramatyczne wyzwania.

Napisz dowolne zadanie domowe Referat

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się