Rozprawka

"Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidzialne dla oczu"

Średnia ocena:5 / 5

Rodzaj zadania: Rozprawka

Streszczenie:

Rozprawka dotyczy znaczenia patrzenia sercem w współczesnym społeczeństwie. Autor podkreśla potrzebę doceniania wartości niematerialnych i budowania głębszych relacji z ludźmi. Media i kultura dominujące wizualizmem są krytykowane za marginalizowanie wewnętrznego piękna. Postuluje się zmianę spojrzenia na świat i ludzi, zwracając uwagę na to, co niewidzialne dla oczu. ✅

Antoine de Saint-Exupéry w swojej nieśmiertelnej powieści „Mały Książę” poddaje refleksji wiele uniwersalnych prawd. Jedna z nich, mówiąca, że „dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidzialne dla oczu”, idealnie oddaje problematykę współczesnego społeczeństwa. Jest to świat, w którym priorytetem staje się to, co zewnętrzne, widoczne, często marginalizując wartości, które wymagają głębszego spojrzenia i zrozumienia. Można śmiało postawić tezę, że patrzenie na świat i ludzi sercem ma wartość, która wykracza poza zewnętrzne odruchy wzrokowe. Dominacja wizualizmu szczególnie w mediach i kulturze współczesnej staje się powodem do niepokoju. Powszechne podkreślanie znaczenia wyglądu, pierwszych wrażeń sprawia, że społeczeństwo uczy się oceniać świat i ludzi powierzchownie. Takie podejście prowadzi do negatywnych konsekwencji społecznych, jak marginalizowanie „wewnętrznego piękna”. Media, propagując kult ciała i urody, wytwarzają szczególny rodzaj presji, poddając kwestię piękna swoistym kanonom, które nie pozostawiają miejsca na indywidualność i różnorodność. Rozpatrując rolę zmysłów w procesie poznawczym, można zauważyć ich pobieżność i ograniczenia w percepcji wartości niematerialnych. Zmysły dostarczają nam informacji o świecie, lecz prawdziwa esencja rzeczy i zjawisk często ukryta jest poza ich zasięgiem. Kontrast między wrażeniami zmysłowymi a doświadczeniami duchowymi stawia nas przed wyborem: pozostać na powierzchni rzeczywistości czy też szukać głębszego znaczenia. Wartości niematerialne, takie jak prawdziwa przyjaźń czy miłość, stanowią fundament trwałych relacji międzyludzkich. Opierają się one na głębszym poznaniu drugiego człowieka, wspólnych wartościach i wzajemnym zrozumieniu, a nie na zewnętrznych czynnikach. Życie dostarcza wielu przykładów, które pokazują, że najważniejsze jest to, co niewidzialne dla oczu – to, co tylko serce jest w stanie dostrzec i poczuć. Rozwijanie umiejętności „patrzenia sercem” to proces, który wymaga czasu, cierpliwości oraz chęci do zrozumienia innych. Edukacja, literatura i sztuka mogą odegrać znaczącą rolę w kształtowaniu naszej wrażliwości i empatii, pomagając rozwijać zdolność dostrzegania wartości niematerialnych. To one uczą nas, jak czytać między wierszami życia, odkrywać i doceniać jego głębię. Współczesne spojrzenie na świat, uzależnienie od mediów i ich wpływ na percepcję rzeczywistości wymaga krytycznego przewartościowania. Powierzchowne poznanie świata jest niewystarczające do osiągnięcia pełni szczęścia. Przykłady z życia i literatury pokazują negatywne konsekwencje związane z ignorowaniem wartości niewidzialnych dla oka. Osobiście jestem przekonany, że wewnętrzne postrzeganie świata ma ogromne znaczenie. To właśnie sercem jesteśmy w stanie dostrzec prawdziwe piękno, zrozumieć złożoność ludzkich uczuć i wybudować trwałe, głębokie relacje z innymi. Podtrzymując równowagę między zmysłowym a duchowym aspektem życia, jesteśmy w stanie odnaleźć prawdziwe szczęście i wartości, które przetrwają próbę czasu. Podsumowując, świat i ludzie oferują nam nieskończoną głębię, której nie jesteśmy w stanie zobaczyć gołym okiem. "Mały Książę" w prostych słowach przypomina nam, że to serce jest najlepszym przewodnikiem po tajemnicach istnienia. Apeluję o zmianę spojrzenia na świat i ludzi, byśmy potrafili docenić i pielęgnować to, co niewidzialne dla oczu, ponieważ to właśnie tam kryją się najważniejsze prawdy o życiu i międzyludzkich relacjach. Cytując "Małego Księcia": "Oczy są ślepe. Szukać trzeba sercem".

Napisz za mnie dowolne zadanie domowe jako Rozprawka

Oceny użytkowników i nauczycieli:

Średnia ocena:5 / 5

Ocena: 5

Ocena: 5 Doskonałe wypracowanie! Świetnie odniesiono się do problemu dominacji wizualizmu w kulturze oraz mediach, pokazując negatywne konsekwencje powierzchowności w społeczeństwie. Doskonale zauważono również rolę literatury, sztuki i edukacji w rozwijaniu umiejętności "patrzenia sercem". Bardzo trafne odniesienie do wartości niematerialnych i konieczności krytycznej refleksji nad współczesnym spojrzeniem na świat. Świetnie podsumowane zdaniem "Oczy są ślepe. Szukać trzeba sercem." Gratuluję!

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się