Rozprawka

Wolność jednostki -rozważ jaką rolę w dziele literackim pełni kreacja bohatera?

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 9.04.2024 o 11:44

Średnia ocena:5 / 5

Rodzaj zadania: Rozprawka

Wolność jednostki -rozważ jaką rolę w dziele literackim pełni kreacja bohatera?

Streszczenie:

Literatura jako refleksja nad wolnością jednostki w dziełach Elizy Orzeszkowej, Alberta Camusa i George’a Orwella. Walka o wolność w różnych aspektach jest nieustannie obecna w literaturze. 🤔

Wolność jednostki to motyw przewodni wielu dzieł literackich, który na przestrzeni wieków przyjmował różnorodne oblicza. Kreacja bohaterów w literaturze często służy za nośnik refleksji nad wolnością - jej możliwościami, ograniczeniami oraz ceną, jaką jednostka musi zapłacić za jej osiągnięcie lub zachowanie. Odwieczna walka o wolność, w jej różnorakich aspektach, od wolności narodowej, po wolność osobistą i duchową, znajduje odzwierciedlenie w literaturze różnych epok. Trzy dzieła literackie, które w wyjątkowy sposób odnoszą się do problematyki wolności jednostki to: „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, „Dżuma” Alberta Camusa oraz „Folwark zwierzęcy” George’a Orwella.

Eliza Orzeszkowa w powieści „Nad Niemnem” ukazuje problem wolności jednostki na tle społeczno-historycznym ziem polskich pod zaborami. Bohaterka, Justyna Orzelska, jest postacią, której losy ilustrują walkę o wolność osobistą w obrębie ówczesnych norm społecznych i kulturowych. Orzeszkowa poprzez kreację swojej bohaterki pokazuje, że wolność nie jest stanem danym nam raz na zawsze, ale wartością, o którą należy nieustannie walczyć. Justyna, wraz z innymi bohaterami, poszukuje drogi do wolności - nie tylko tej narodowej, ale i osobistej, gdzie miłość, uczciwość i wierność ideałom stają się wyrazem dążenia do prawdziwej wolności.

„Dżuma” Alberta Camusa przynosi z kolei głębokie rozważania na temat wolności w kontekście ludzkiej kondycji, postawionej w obliczu katastrofy. Główny bohater, doktor Rieux, oraz pozostali mieszkańcy miasta Oran stają przed wyzwaniem zachowania ludzkości i godności w sytuacji ekstremalnej. Camus pokazuje, że wolność to nie tylko brak fizycznych okowów, ale również odwaga, by stawić czoła niemoralności, obojętności, a wprzypadku bohaterów „Dżumy” - śmiertelnej chorobie. Wolność rozumiana przez Camusa to również odpowiedzialność za drugiego człowieka, co w dziele materializuje się poprzez walkę bohaterów z dżumą.

W „Folwarku zwierzęcym” George’a Orwella wolność jednostki zostaje przedstawiona w sposób alegoryczny, ukazując mechanizmy władzy i manipulacji, które prowadzą do jej ograniczenia lub całkowitej utraty. Kreacja bohaterów, zwierząt na farmie, których bunt przeciw niesprawiedliwemu traktowaniu przeradza się w tyranie gorszą od tej, przeciwko której walczyli, jest uniwersalną opowieścią o pragnieniu wolności i łatwości, z jaką można tę wolność utracić. Orwell pokazuje, że walka o wolność jest nie tylko batalią z zewnętrznymi uciskami, ale również z wewnętrznymi słabościami i ambicjami, które mogą prowadzić do zaprzepaszczenia najszlachetniejszych ideałów.

Te trzy dzieła literackie, choć są z różnych epok, ukazują niuanse związane z dążeniem do wolności i jej utrzymaniem. Kreacja bohaterów w każdym z tych utworów nie tylko ilustruje różnorodność dążeń i przeszkód na drodze do wolności, ale również daje uniwersalny obraz ludzkiego pragnienia, aby żyć w świecie, gdzie autonomia i godność są wartościami nienaruszalnymi. Literatura ta przypomina, że wolność nie jest dana raz na zawsze, lecz jest ciągłą walką - zarówno na płaszczyźnie indywidualnej, społecznej, jak i politycznej.

Napisz za mnie rozprawkę

Oceny użytkowników i nauczycieli:

Średnia ocena:5 / 5

Ocena: 5

Ocena: 5 Twoje wypracowanie jest bardzo kompleksowe i dobrze napisane. Doskonale analizujesz rolę kreacji bohatera w literaturze jako nośnika refleksji nad wolnością. Przemyślane porównania trzech różnych dzieł literackich oraz ich bohaterów dodają głębi Twojemu tekstu. Dobrze uchwyciłeś różnorodność jej aspektów i problemów, z jakimi bohaterowie muszą się zmierzyć. Gratuluję solidnej analizy i umiejętności wyciągania wniosków na temat ludzkiego pragnienia wolności. Keep up the good work!

Ocena: 5

Ocena: 5 Wypracowanie jest bardzo dobrze napisane i przemyślane. Autor pokazał głęboką analizę tematu wolności jednostki w literaturze, zwracając uwagę na różnorodne aspekty i konteksty, w jakich pojawia się ten motyw. Dobór przykładów literackich oraz analiza kreacji bohaterów w tych dziełach zostały przedstawione w sposób klarowny i zrozumiały. Tekst jest także poprawny pod względem językowym i logicznym. Gratuluję!

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się