Rozprawka

Jaki wpływ mają okoliczności i zdarzenia na zmianę bohatera

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 26.04.2024 o 20:08

Rodzaj zadania: Rozprawka

Streszczenie:

Prace porównują powieści "Potop" Sienkiewicza i "Dżuma" Camusa, analizując ewolucję bohaterów pod wpływem dramatycznych wydarzeń zewnętrznych. Potwierdzają, że okoliczności są kluczowe dla rozwoju charakterów. 🤔

Okoliczności i zdarzenia, jakie spotykają bohaterów literackich, często stanowią o ich rozwoju, zmianie charakterów oraz wyborach, jakie dokonują. Doskonałym przykładem analizy zmian, jakie zachodzą w życiu bohaterów pod wpływem wydarzeń zewnętrznych, są "Potop" Henryka Sienkiewicza oraz "Dżuma" Alberta Camusa. Obydwa dzieła literackie w znaczący sposób ilustrują, jak kluczowe zdarzenia mogą wpływać na ewolucję postaci.

W "Potopie", historycznej powieści Sienkiewicza, obserwujemy ewolucję Andrzeja Kmicica, który z rozbójnika i awanturnika transformuje się w patriotę walczącego o dobro Rzeczpospolitej. Przejście to nie byłoby możliwe bez szeregu dramatycznych wydarzeń i konfliktów, które na nim wpłynęły. Początkowo Kmicic, działający pod wpływem zdrady i fałszywych przyjaciół, dopuszcza się niemoralnych czynów, które jednak z czasem zaczynają go obciążać moralnie. Przełomowym momentem jest jego miłość do Oleńki Billewiczówny, która staje się dla niego symbolem czystości i ideału, do którego zaczyna dążyć. Zmiana w postaci Kmicica jest bezpośrednio związana z jego wewnętrzną walką oraz wpływem wojny - zewnętrznym czynnikiem, który determinuje jego decyzje. Z każdą kolejną stroną jego cechy negatywne zaczynają ustępować miejsca pragnieniu bycia lepszym człowiekiem dla ukochanej, ale i dla ojczyzny.

Z kolei w "Dżumie" Camusa, Rieux i inni mieszkańcy Oranu stają w obliczu epidemii, która staje się katalizatorem zmian w ich życiach. Dr Rieux, będąc świadkiem śmierci i cierpienia, jednocześnie doświadcza głębokiej introspekcji dotyczącej wartości życia i ludzkiej solidarności. Epidemia, choć tragiczna, wydobywa z ludzi i dr Rieux właściwości takie jak odwaga, empatia i determinacja, pomimo początkowego odosobnienia i cynizmu, który charakteryzował wielu mieszkańców miasta. W tej powieści Camus pokazuje, że w obliczu zagrożenia i nieszczęść ludzie mogą przejść przez głęboką metamorfozę, dając temu wyraz poprzez solidarne działania, które przekraczają indywidualne egoizmy.

Obie powieści, chociaż osadzone w różnych erach i kontekstach, skupiają się na rozwoju moralnym bohaterów wzniecanych przez dramatyczne okoliczności. Zmiany w osobowościach bohaterów są nie tylko reakcją na zewnętrzne wydarzenia, lecz także na wewnętrzną potrzebę znalezienia sensu i celu, których poszukiwanie wyzwalają te właśnie zdarzenia. Zarówno Kmicic, jak i Rieux, przechodzą bolesną, ale ostatecznie kształtującą charakter przemianę, której by nie doświadczyli, gdyby nie musieli stawić czoła tragicznym wydarzeniom swoich czasów.

Analizując wpływ okoliczności i zdarzeń na bohaterów literackich, można dostrzec uniwersalny schemat, w którym trudności i przeciwności losu stają się motorem napędowym zmiany, a bohaterowie dzięki swoim doświadczeniom są w stanie osiągnąć głębsze zrozumienie siebie i świata, który ich otacza. To dowód na to, że literatura nie tylko odzwierciedla życie, ale również wpływa na sposób, w jaki interpretujemy jego skomplikowane zawiłości.

Napisz za mnie rozprawkę

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się