Rozprawka

Czynniki wpływające na decyzje i życie człowieka.

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 30.04.2024 o 9:28

Rodzaj zadania: Rozprawka

Streszczenie:

Literatura ukazuje, że życie człowieka jest kształtowane przez wiele czynników: społeczność, osobiste doświadczenia, relacje z innymi oraz idee i wartości, które nim kierują. To wszystko wpływa na decyzje i wybory, jakie podejmujemy. 📚✍️

Człowiek od zarania dziejów był kształtowany przez mnóstwo czynników, które wpływały na jego decyzje i życie. W literaturze znaleźć można wiele przykładów, które ukazują motywacje bohaterów, ich wybory oraz wpływ środowiska, w którym przyszło im żyć. W niniejszej rozprawce postaram się wykazać, jakie elementy mają zasadnicze znaczenie dla kształtowania życia człowieka, wykorzystując do tego celu literaturę polską i obcą jako źródło przykładów.

Zacznijmy od klasyki literatury polskiej - "Lalki" Bolesława Prusa. Główny bohater, Stanisław Wokulski, jest postacią, której życie i decyzje są w dużym stopniu determinowane przez społeczeństwo oraz przez indywidualne przeżycia. Jego ambicje, zarówno w sferze społecznej, jak i osobistej, kształtowane są przez doświadczenia z dzieciństwa oraz dążenie do poprawy swojej pozycji społecznej. Choć Wokulski jest przedstawiony jako człowiek przedsiębiorczy i innowacyjny, to jednak klasy społeczne, w których przyszło mu funkcjonować, oraz konwenanse mają ogromny wpływ na jego życie. Wokulski ratuje sklep i staje się bogaty, jednak jego uczucia i działania nadal są sterowane przez społeczne oczekiwania i jego własne doświadczenia z ubóstwa. To pokazuje, jak silny wpływ na życie człowieka mają warunki materialne oraz status społeczny.

Przyjrzyjmy się także "Zbrodni i karze" Fiodora Dostojewskiego, gdzie główny bohater - Raskolnikow - decyduje się na dokonanie zbrodni pod wpływem skomplikowanego zestawu teorii filozoficznych, osobistego przekonania o własnej wyjątkowości oraz sytuacji życiowej, w której się znajduje. Jego działania są wynikiem zarówno wewnętrznych przekonań, jak i zewnętrznych okoliczności, które składają się na jego psychozę. To pokazuje, jak na ludzkie decyzje wpływa nie tylko otoczenie, ale również idee i wartości, którymi dana osoba się kieruje.

Nie można zapominać o roli, jaką w życiu człowieka odgrywają inne osoby. Na przykład w "Germinalu" Émile’a Zoli, decyzje Étienne’a Lantiera, młodego górnika, są mocno kształtowane przez jego relacje z innymi postaciami. Ból i cierpienie, którego doświadcza wspólnota robotnicza, stają się jego bólem i cierpieniem, co prowadzi go do przejęcia roli przywódcy strajku. Z kolei w "Madame Bovary" Gustave'a Flauberta, główna bohaterka Emma Bovary rujnuje swoje życie starając się naśladować romanse, które czytała w młodości. Emma jest doskonałym przykładem tego, jak literatura i kultura mogą wpływać na wyobrażenia i oczekiwania ludzi.

Podsumowując, decyzje i życie człowieka są wynikiem złożonej interakcji wielu czynników, które można zobaczyć w literaturze. Status społeczny, wartości, które przyjmuje, wpływy zewnętrzne oraz relacje z innymi ludźmi – wszystko to składa się na to, kim jesteśmy i jakie podejmujemy decyzje. Literatura dostarcza nam wielu przykładów, które pozwalają zrozumieć te zależności, dając jednocześnie obraz ludzkiej kondycji w różnych okolicznościach.

Napisz za mnie rozprawkę

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się