Rozprawka

Postawa życiowa, a skuteczność w realizacji celu: analiza literacka

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 10.05.2024 o 10:59

Rodzaj zadania: Rozprawka

Streszczenie:

Analiza postaw życiowych bohaterów literackich pokazuje, jak ich wybory wpływają na osiągane cele. Wnioski przydatne dla skuteczności w dążeniu do celu. 🤔

Wybór postawy życiowej stanowi niezbędną podwalinę do skutecznej realizacji celów. Obserwując bohaterów literatury, możemy dostrzec, jak różne postawy wpływają na ich losy i na to, jak osiągają czy przegrywają swoje życiowe zamierzenia. Na przykładzie bohaterów dzieł takich jak „Lalka” Bolesława Prusa, dramatu „Makbet” Williama Shakespeare'a oraz poematu „Nie- boska komedia” Zygmunta Krasińskiego, spróbuję wykazać, jak wybór konkretnej postawy życiowej kształtuje efektywność w dążeniu do celu.

W „Lalce” Bolesława Prusa mamy okazję obserwować różnorodne postacie, ale szczególnie interesująca jest postawa Stanisława Wokulskiego. Bohater ten stawia sobie za cel zdobycie miłości Izabeli Łęckiej, ale także chce być człowiekiem sukcesu w sensie społecznym i finansowym. Jego determinacja i pracowitość pozwalają mu zbudować bogactwo i szacunek społeczny, jednakże jego obsesyjne zapatrzenie w Izabelę, które można określić jako idealistyczna i romantyczna postawa, w końcu prowadzi go do rozczarowania i poczucia straty sensu życia. Zatem, choć częściowo osiągnął sukces, to jednak w najważniejszym dla siebie celu zawodzi. Widać więc, że jednostronna, nieelastyczna postawa może przysporzyć sukcesu w jednym obszarze, ale katastrofy w innym.

Z kolei „Makbet” Shakespeara pokazuje, jak tragicznie może się potoczyć życie człowieka, którego motywuje chciwość i żądza władzy. Makbet, początkowo honorowy i szanowany wojownik, pod wpływem proroczej wizji oraz namów żony, podejmuje decyzję o zamordowaniu króla, co stanowi początek jego drogi ku samozagładzie. Jego postawa życiowa, kierowana pragnieniem natychmiastowego uzyskania władzy, popycha go do kolejnych zbrodni, co stopniowo prowadzi do jego całkowitego moralnego i fizycznego zniszczenia. Dramat Makbeta ukazuje, jak wybór destrukcyjnej, etycznie wątpliwej postawy przyspiesza upadek bohatera.

Na przeciwległym biegunie znajduje się „Nie- boska komedia” Zygmunta Krasińskiego, gdzie hrabia Henryk symbolizuje romantycznego idealistę, dążącego do absolutnych wartości takich jak miłość, prawda i sprawiedliwość. Jego postawa, choć pełna szlachetnych intencji, okazuje się zbyt utopijna w obliczu brutalnej rzeczywistości. Henryk nie uzyskuje zwycięstwa w fizycznym świecie, ale jego postawa pokazuje innego rodzaju zwycięstwo - moralne i duchowe. Jego życie świadczy o tym, że choć niektóre cele mogą wydawać się nieosiągalne, to konsekwentne trwanie przy swych ideach może być uznane za sukces wewnątrz osobistego systemu wartości.

Analiza różnych postaw życiowych w literaturze wskazuje, że nie ma jednoznacznego przepisu na skuteczną realizację celów. Ważne jest, aby postawa była zgodna z własnymi przekonaniami i wartościami, aczkolwiek musi być również dostosowana do realiów społecznych i osobistych. Wybór mądrych i odpowiednich dla sytuacji postaw może prowadzić do osiągnięcia sukcesu zarówno w wymiarze społecznym, jak i osobistym.

Napisz za mnie dowolne zadanie domowe jako Rozprawka

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się