Rozprawka

Czy człowiek jest kowalem swojego losu?

approveTa praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 13.05.2024 o 15:47

Rodzaj zadania: Rozprawka

Streszczenie:

Człowiek ma wpływ na swoje życie poprzez decyzje, ale nie jest całkowicie niezależny od okoliczności zewnętrznych. Literatura sugeruje, że kształtuje los, ale nie jest jego jedynym kowalem. 🤔

Czy człowiek jest kowalem swojego losu? To pytanie, które od wieków nurtuje filozofów, pisarzy oraz zwykłych ludzi. Przedstawia się ono jako dylemat pomiędzy wolną wolą a determinizmem, który zakłada, że wszystkie zdarzenia, w tym działania ludzi, są zdeterminowane przez wcześniejsze przyczyny. Na podstawie literatury można przedstawić trzy różne argumenty, które mogą rzucić światło na to zagadnienie.

Pierwszym argumentem przemawiającym za tym, że człowiek sam kształtuje swój los, jest przykład Edypa z tragedii Sofoklesa „Król Edyp”. Pomimo prób uniknięcia przerażającej przepowiedni, którą wydał o nim wyrocznia, Edyp ostatecznie sam doprowadza do jej spełnienia. Wprawdzie można by argumentować, że jego los był przesądzony, jednak to jego własne decyzje, jak śledztwo w sprawie śmierci poprzedniego króla, przyspieszają jego upadek. Ujawniają one silną wolę i determinację Edypa w dążeniu do prawdy, co ostatecznie prowadzi do jego tragedii. Można zatem uznać, że choć przepowiednia narzuciła pewne ramy jego życia, to jednak to Edyp formuje swój los przez swoje wybory i działania.

Drugi argument można znaleźć w powieści Alberta Camusa „Dżuma”. W dziele tym mieszkańcy miasta Oran stają się świadkami i ofiarami nieuchronnej epidemii dżumy. Jednak sposób, w jaki różni bohaterowie reagują na kryzys, ilustruje znaczenie wolnej woli w kształtowaniu ludzkich losów. Postać doktora Rieux, który nieustannie i bez względu na przeciwności walczy z chorobą, jest przykładem tego, jak człowiek mimo determinujących okoliczności może dążyć do celu i pielęgnować wartości, takie jak współczucie i solidarność. To nie dżuma kształtuje jego los, a to, jak on sam wybiera reagować na jej występowanie.

Na koniec, rozważmy postać Raskolnikowa z „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego. Młody student, przekonany o swojej teorii dotyczącej "nadludzi", postanawia zamordować lichwiarkę, wierząc, że jego czyn usprawiedliwi wyższe cele. Raskolnikow uważa, że jest kowalem swojego losu, że jego decyzje i działania wyznaczają jego ścieżkę życiową. Jednak w miarę rozwoju opowieści, ogrom wyrzutów sumienia i konsekwencje jego czynów pokazują, że człowiek nie jest w pełni autonomiczną siłą kształtującą rzeczywistość. Nawet jeśli początkowo wydaje się, że Raskolnikow działa niezależnie, jego los jest głęboko związany z moralnymi i społecznymi konsekwencjami jego wyborów.

Podsumowując, choć człowiek ma zdolność do kształtowania swojego losu przez indywidualne decyzje i działania, nie jest to proces wolny od wpływów zewnętrznych i wewnętrznych czynników, które jednak w znaczący sposób modulują życiową trajektorię każdego z nas. Czy zatem człowiek jest pełnym kowalem swojego losu? Literatura sugeruje, że choć mamy wpływ na nasz los, nigdy nie jesteśmy w pełni niezależni od sił, które nas otaczają.

Napisz za mnie rozprawkę

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się