Świat zwierząt

Przedmiot: Biologia

Streszczenie:

Zwierzęta dzieli się na bezkręgowce i kręgowce, z uwzględnieniem ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Różnorodność zwierząt jest istotna dla funkcjonowania ekosystemów.

Świat zwierząt jest ogromny i różnorodny. Zadanie domowe z biologii dotyczy zapewne opisu tej różnorodności oraz klasyfikacji zwierząt. Aby rozwiązać to zadanie, należy podać kilka informacji na temat różnych grup zwierząt: 1. Bezkręgowce: Są to zwierzęta nieposiadające kręgosłupa, takie jak owady, pająki, mięczaki (np. ślimaki),skorupiaki (np. kraby), czy równonogi. Charakteryzują się obecnością zewnętrznego szkieletu lub pancerza oraz często posiadają dodatkową parę odnóży (poza owadami). 2. Kręgowce: Są to zwierzęta posiadające kręgosłup, który stanowi oś ich ciała. Kręgowce dzielą się na: a) Ryby: Zwierzęta wodne oddychające skrzelami. Mają płetwy i są pokryte łuskami. Przykładem mogą być np. karpie, śledzie czy płotki. b) Płazy: Zwierzęta prowadzące częściowo zdubiony tryb życia, będące jednocześnie zwierzętami wodnymi i lądowymi. Wylęgają się w wodzie (np. w kijach) i rozwijają się do postaci dorosłych osobników, które żyją na lądzie (np. żaby, traszki). c) Gady: Zwierzęta lądowe lub wodne, rządzące się własnymi zasadami termoregulacji. W przeciwieństwie do płazów, gady wylęgają się w stanie przedstawiania w pełni rozwiniętej postaci młodego gada. Przykładami gadów są np. krokodyle, żółwie, węże czy jaszczurki. d) Ptaki: Zwierzęta latające na skutek posiadania skrzydeł i sterowalnych piór. Ich ciało pokryte jest piórami, a pokarm dostarczają sobie przede wszystkim jedząc inne zwierzęta lub pokarm roślinny (np. sroki, gołębie, jastrzębie). e) Ssaki: Zwierzęta karmiące swoje młode mlekiem wytwarzanym przez gruczoły mlekowe. Cechują się wysoko rozwiniętym układem nerwowym. Przykładem ssaków są np. ludzie, psy, koty, króliki czy delfiny. Także ważne jest zdanie zakończeniowe, które podsumowuje różnorodność zwierząt i zwraca uwagę na ich znaczenie w ekosystemie.

Wyjaśnij dowolne zadanie - Biologia

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się