Napisz wzory półstrukturalne grupowe trzech izomerycznych alkinów zawierających 5 atomów węgla w cząsteczce

Przedmiot: Chemia

Streszczenie:

Pracę dotyczącą zapisu wzorów półstrukturalnych grupowych trzech izomerycznych alkinów o 5 atomach węgla opublikowano w kategorii "Rozwiązania zadań, Chemia (Przedmiot), Szkoła średnia (Poziom)". Izomery różnią się konfiguracją strukturalną i grupami funkcyjnymi. 🤔✅

W zadaniu mamy za zadanie zapisać wzory półstrukturalne grupowe trzech izomerycznych alkinów, które mają 5 atomów węgla w cząsteczce. Izomery to cząsteczki o jednakowej sumie względnej atomów, ale różniące się konfiguracją strukturalną. Załóżmy, że pierwszy alkyn ma na końcu grupę metylową (–CH3). Wzór półstrukturalny grupowy tego alkinu będzie wyglądał następująco: H3C – C ≡ C – H Drugi alkyn ma na drugim atomie węgla podwójne wiązanie z grupą etylenową (–CH2–CH2–). Wzór półstrukturalny grupowy tego alkinu można zapisać jako: H – C ≡ C – C2H4 Trzeci alkyn ma na drugim atomie węgla podwójne wiązanie z grupą etynową (–C ≡ CH). Wzór półstrukturalny grupowy tego alkinu będzie miał postać: H – C ≡ C – CH3 Wszystkie trzy związki mają 5 atomów węgla w cząsteczce, ale różnią się w konfiguracji strukturalnej i grupach funkcyjnych, które są przyłączone do podwójnych wiązań węgiel-węgiel.

Wyjaśnij dowolne zadanie Chemia

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się