Opór kawałka drutu wynosi R. Oblicz opór drugiego kawałka drutu wykonanego z tego samego materiału, ale o średnicy trzy razy mniejszej i dwa razy większej długości

Przedmiot: Fizyka

Streszczenie:

Opór drugiego kawałka drutu wynosi 2/9 * R₁. 🤔✅

Aby rozwiązać to zadanie, musimy skorzystać z zależności oporu drutu od jego długości, przekroju poprzecznego oraz właściwości materiału. Zadanie mówi, że mamy dwa kawałki drutu wykonane z tego samego materiału. Opór pierwszego kawałka, oznaczmy go jako R₁, jest już podany. Dodatkowo, zadanie mówi nam, że drugi kawałek ma średnicę trzy razy mniejszą i długość dwa razy większą. Pierwszym krokiem w rozwiązaniu jest zauważenie, że opór drutu zależy od jego długości, przekroju poprzecznego oraz rezystywności właściwości materiału. Możemy to przedstawić za pomocą zależności: R = (ρ * L) / S, gdzie: - R to opór drutu, - ρ to rezystywność materiału, - L to długość drutu, - S to przekrój poprzeczny drutu. Wiedząc, że oba kawałki drutu są wykonane z tego samego materiału, możemy założyć, że mają taką samą rezystywność (ρ₁ = ρ₂). Dalej, podstawiamy te dane do zależności opisu oporu. Otrzymujemy równania dla obu kawałków: R₁ = (ρ * L₁) / S₁, R₂ = (ρ * L₂) / S₂. Podstawiając wartości dla drugiego kawałka, otrzymujemy: R₂ = (ρ * 2L₁) / S₂. W treści zadania mamy informację, że drugi kawałek ma średnicę trzy razy mniejszą i długość dwukrotnie większą. Średnica drutu jest proporcjonalna do pierwiastka z przekroju poprzecznego, dlatego możemy napisać równanie: S₂ = (1/9)S₁. Podstawiając tę wartość do równania dla oporu drugiego kawałka, otrzymujemy: R₂ = (ρ * 2L₁) / ((1/9)S₁). Rozwiązując to równanie, otrzymujemy: R₂ = 2/9 * R₁. Podsumowując, opór drugiego kawałka drutu wykonanego z tego samego materiału, ale o średnicy trzy razy mniejszej i długości dwukrotnie większej, wynosi 2/9 * R₁.

Wyjaśnij dowolne zadanie z Fizyki

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się