Co nazywamy przyśpieszeniem słownie i wzorem?

Przedmiot: Fizyka

Streszczenie:

Przyśpieszenie opisuje zmianę prędkości w czasie. Oblicza się je dzieląc różnicę prędkości przez czas. Przykładowo, samochód przyspiesza o 4 m/s^2, gdy przechodzi z 20 m/s na 40 m/s w 5 sekund. 🤔✅

Przyśpieszenie to wielkość fizyczna opisująca zmianę prędkości w czasie. Odpowiednio opisanym jest słownie jako tempo wzrostu prędkości lub zmiana prędkości w jednostce czasu. Oznacza je symbolem a. Przyśpieszenie można obliczyć dzieląc zmianę prędkości przez czas, zgodnie ze wzorem: a = (v - u) / t gdzie: a - przyśpieszenie, v - końcowa prędkość, u - początkowa prędkość, t - czas Przykładowo, jeśli samochód przyspiesza z prędkości początkowej równiej 20 m/s do prędkości końcowej równiej 40 m/s w czasie 5 sekund, możemy obliczyć przyśpieszenie korzystając z powyższego wzoru: a = (40 m/s - 20 m/s) / 5 s a = 20 m/s / 5 s a = 4 m/s^2 Więc przyśpieszenie tego samochodu wynosi 4 m/s^2.

Wyjaśnij dowolne zadanie z Fizyki

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się