Rozbicie Dzielnicowe w Polsce: od śmierci Bolesława Krzywoustego do koronacji Władysława Łokietka

Przedmiot: Historia

Streszczenie:

Polska w okresie rozbicia dzielnicowego (1138-1320) to czas walk o władzę, politycznych gier i osłabienia kraju. Dopiero Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki zjednoczyli Polskę. 🤔✅

Polska w okresie rozbicia dzielnicowego to jedno z bardziej skomplikowanych etapów w naszej historii, które często sprawia uczniom nie lada trudność. Okres ten, trwający od śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 r. do koronacji Władysława Łokietka w 1320 r., cechował się licznymi walkami o władzę, bogatą grą polityczną, a także stopniowym osłabieniem naszego kraju. Śmierć Krzywoustego i jego dokument polityczny, Testament, zapoczątkowały ten okres dziejów Polski. Zgodnie z jego postanowieniami, jedynie najstarszy syn - Bolesław miał zachować godność książąt, zaś reszta jego braci, Mieszko Stary, Władysław II wygnanek, Kazimierz Sprawiedliwy i Henryk Sandomierski mieli rządzić jedynie w swoich dzielnicach. Korona polska miała jednak przypaść Bolesławowi, który miał sprawować władzę zwierzchnią nad swoimi braciami i ich potomkami. Przydział dzielnic nie był jednak równomierny. Bolesław otrzymał dzielnicę krakowską, zaś Władysław – Śląsk. Mieszko Stary został władcą Wielkopolski, a najmłodszy z braci – Henryk Sandomierski – dostał niewielką dzielnicę sandomierską. Ciekawostką jest, że Kazimierz Sprawiedliwy nie dostał żadnej dzielnicy, co wywołało późniejsze napięcia i walki między braćmi. Rozejście się dróg politycznych czterech braci spowodowało osłabienie krajowej jedności, co wykorzystały sąsiednie państwa. Polska stała się łakomym kąskiem dla Niemiec, Czech i Rusi. Okres rozbicia dzielnicowego to czas wielu walki bratobójczych, połączeń i rozejść między książętami, a także prób odtworzenia zjednoczonego Królestwa Polskiego. Zjednoczenie kraju przyniósł dopiero Władysław Łokietek, koronowany na króla Polski w 1320 roku. Jego starania o scalenie państwa, mimo licznych przeszkód, okazały się sukcesem. Dzieło to kontynuował jego syn, Kazimierz Wielki, który dokończył restytucji Polski. Rozbicie Dzielnicowe jest ważnym, choć niełatwym do zapamiętania okresem w historii Polski. Warto jednak zrozumieć, że to właśnie te trudne czasy ukształtowały naszą dzisiejszą ojczyznę. Dzięki staraniom kolejnych władców udało się odtworzyć silne, zjednoczone państwo, które mogło stawiać czoła wyzwaniom nadchodzących wieków.

Wyjaśnij dowolne fakty historyczne

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się