Język polski

Obraz Rosji totalitarnej w lekturze "Mistrz i Małgorzata".

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 9.04.2024 o 10:18

Przedmiot: Język polski

Streszczenie:

Lektura "Mistrz i Małgorzata" Bułhakowa krytykuje totalitaryzm poprzez obraz cenzury, wszechwładzy państwa, zniszczenia relacji międzyludzkich i duchowy kryzys postaci. To ważna lektura, pobudzająca do refleksji. 🤔✅

Lektura "Mistrz i Małgorzata" napisana przez Michaiła Bułhakowa jest dziełem wielowarstwowym, które na różnych poziomach podejmuje tematykę życia w totalitarnym państwie, takim jakim była Rosja w okresie, w którym autor tworzył swoje dzieło. Powieść ta, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się surrealistyczną opowieścią z elementami fantastyki, w istocie w głęboki sposób krytykuje i przedstawia obraz totalitaryzmu, przede wszystkim za pośrednictwem satyry i alegorii.

1. **Cenzura i wolność słowa**: Jednym z kluczowych aspektów Rosji totalitarnej, ukazanych w "Mistrzu i Małgorzacie", jest wszechobecna cenzura i ograniczona wolność słowa. Mistrz, jeden z głównych bohaterów, jest pisarzem, którego dzieło na temat Poncjusza Piłata spotyka się z ostrym sprzeciwem władz. Jego praca, będąca próbą literackiego dialogu z historią i kulturą, zostaje brutalnie zweryfikowana przez system, który nie toleruje odmiennych, szczególnie krytycznych perspektyw. Ostatecznie, nacisk i brak zrozumienia ze strony otoczenia skłaniają Mistrza do załamania nerwowego oraz zniszczenia manuskryptu – co symbolicznie wyraża zagładę wolności twórczej pod jarzmem reżimu.

2. **Wszechwładza aparatu państwowego**: Postacie Wolanda i jego świty mogą być interpretowane jako metaforyczne przedstawienie wszechmocnego, arbitralnego aparatu władzy, który może arbitralnie ingerować w życie ludzi, wpływać na ich losy, a nawet decydować o życiu i śmierci. Ich działania, choć balansują na granicy rzeczywistości i magii, odzwierciedlają arbitralność i absurdalność decyzji podejmowanych przez władze totalitarne, które często działają poza wszelkimi normami moralnymi czy prawnymi.

3. **Atrofia międzyludzkich relacji**: W świecie przedstawionym w "Mistrzu i Małgorzacie" relacje między ludźmi są często przedstawiane jako płytkie, oparte na obłudzie i strachu przed represjami. Współpraca z aparatem represji, donosicielstwo i brak zaufania są codziennością, co skutecznie niszczy więzi społeczne i rodzinne. To odzwierciedlenie społeczeństwa, w którym panuje atmosfera wszechobecnej podejrzliwości i lęku przed możliwymi konsekwencjami jakiejkolwiek formy buntu czy nawet niezależnego myślenia.

4. **Duchowy kryzys i poszukiwanie sensu**: W obliczu wszechobecnego terroru i represji, postaci w powieści Bułhakowa często przeżywają kryzysy duchowe, poszukując sensu i wartości transcendentnych. Małgorzata aspirująca do miłości i ofiary za ukochanego, Mistrz zmagający się z brzemieniem twórcy w świecie, który jego dzieło odrzuca, a nawet postacie z otoczenia Wolanda, które prowokują do refleksji nad naturą dobra i zła, predestynacją i wolną wolą – każda z tych historii odzwierciedla dążenie do znalezienia jakiegoś światła w mroku totalitarnego reżimu.

Podsumowując, "Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa to dzieło, w którym obraz Rosji totalitarnej ukazany jest na wielu poziomach, przede wszystkim poprzez krytykę cenzury, wszechwładzy aparatu państwowego, zniszczenia międzyludzkich relacji oraz przedstawienie duchowego kryzysu jednostki. Utwór ten, poprzez swoją wielopłaszczyznowość i głębię, stanowi zarówno fascynującą lekturę, jak i głębokie przemyślenie na temat natury totalitaryzmu.

Wyjaśnij dowolne zadanie na Język polski

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się