Język polski

Jaka może być cena poświęcenia? Analiza literacka

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 16.05.2024 o 11:20

Przedmiot: Język polski

Streszczenie:

Wypracowanie omawia temat poświęcenia w literaturze na przykładzie "Kamieni na szaniec" i "Latarnika", ukazując wysoką cenę, którą trzeba zapłacić za akt poświęcenia. 🤔

Temat wypracowania: "Jaka może być cena poświęcenia?"

Poświęcenie to wielki dar, który człowiek może ofiarować drugiemu człowiekowi, społeczności czy idei. Jest to gotowość do rezygnacji z własnych potrzeb, pragnień i czasami nawet życia, w imię wyższych wartości. Literackie obrazy poświęcenia niejednokrotnie ukazują, jakie konsekwencje niesie ono za sobą. W niniejszym wypracowaniu omówię ten temat, odwołując się do lektury obowiązkowej "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego oraz opowiadania "Latarnik" Henryka Sienkiewicza.

"Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego to opowieść o losach młodych ludzi, którzy w czasie II wojny światowej stają do walki z okupantem niemieckim. Zośka, Alek i Rudy to postacie, które wyrażają najwyższy stopień poświęcenia. W imię miłości do ojczyzny i wolności rezygnują z młodzieńczych marzeń, edukacji i spokojnego życia rodzinnego.

Rudy, postać szczególnie wzruszająca, zostaje bestialsko zamęczony przez gestapo. Jego śmierć jest symbolem najwyższego poświęcenia - oddania życia za ojczyznę i przyjaciół. Cena, jaką płaci, jest ogromna, ale jego ofiara nie idzie na marne. Rudy staje się symbolem odwagi i niezłomności, inspirując swoim losem następne pokolenia. Jego postać dowodzi, że cena poświęcenia jest nieodłącznym elementem walki o wartości wyższe.

Inną ważną postacią jest Alek, który poświęca swoje zdrowie, podejmując się niebezpiecznych zadań sabotażowych. Jego śmierć również ukazuje, jak wielką cenę można zapłacić za poświęcenie. W książce "Kamienie na szaniec" widzimy, że poświęcenie dla ojczyzny jest aktem najwyższej miłości, ale jego cena często bywa tragiczna, prowadząc do utraty życia i cierpienia bliskich.

Z kolei opowiadanie Henryka Sienkiewicza "Latarnik" przedstawia poświęcenie jednostki w kontekście życia codziennego i wewnętrznej walki. Bohater opowieści, Skawiński, poświęcił wiele lat swojego życia na służbę różnym krajom, walcząc w wielu wojnach. Jego losy wskazują na to, że poświęcenie może prowadzić do wyobcowania i samotności. Czynności latarnicze, których wykonuje na wyspie, są nie tylko pracą, ale również formą ucieczki od przeszłości, chęcią znalezienia spokoju i ustatkowania się.

Jednak i tutaj cena poświęcenia jest wysoka. Skawiński po latach tułaczki, kiedy wreszcie znajduje chwilę spokoju i możliwości refleksji nad swoim życiem, dostaje "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Wzruszenie wywołane lekturą powoduje, że zaniedbuje swoje obowiązki latarnika, co skutkuje nieszczęściem – statek rozbija się na skałach, a on sam zostaje zwolniony z pracy. Skawiński płaci cenę za swój sentymentalny powrót do ojczystej literatury i wspomnień z przeszłości. Egzemplifikuje to krytyczny moment poświęcenia, który wywołuje nieodwracalne skutki.

Z ukazanych przykładów w literaturze można dojść do wniosku, że poświęcenie z jednej strony często wynika z miłości i przynależności do wyższych ideałów, ale z drugiej strony, jego cena bywa niezwykle wysoka. Czasami oznacza utratę życia, zdrowia, a innym razem samotność i wyobcowanie. Poświęcenie, choć szlachetne, zawsze niesie za sobą ogromne konsekwencje i wymaga od człowieka determinacji oraz odwagi.

Podsumowując, literatura, zarówno w polskich dziełach jak "Kamienie na szaniec", jak i "Latarnik", ukazuje poświęcenie jako akt najwyższej odwagi i moralnej siły, ale jednocześnie podkreśla jego tragiczne, niekiedy bolesne konsekwencje. Jest to przypomnienie, że heroicznym poświęceniem można zmienić bieg historii, jednak jego cena często bywa nie do przecenienia.

Wyjaśnij dowolne zadanie na Język polski

Wyszukaj podobne prace:#analiza#literatura#poświęcenie

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się