Kąt alfa jest kątem ostrym i sinus alfa równa się 1/5 zatem

Przedmiot: Matematyka

Streszczenie:

Aby rozwiązać zadanie, należy znaleźć sinus kąta alfa. Korzystamy z funkcji łukowej arcsin, otrzymujemy wartość alfa. Pamiętajmy, że sinus jest dla kątów ostrołukowych. 🤔

Aby rozwiązać to zadanie, musimy najpierw znaleźć wartość kąta alfa, a następnie obliczyć sinus tego kąta. Wiemy, że sinus alfa równa się 1/5. Czyli mamy równanie: sin(alfa) = 1/5 Teraz musimy znaleźć wartość kąta alfa, dla którego sinus jest równy 1/5. Aby to zrobić, możemy skorzystać z funkcji łukowej arcsin (sin^-1). alfa = arcsin(1/5) Aby to obliczyć na kalkulatorze, możemy wpisać sin^-1(1/5) lub arcsin(1/5). Po obliczeniach, otrzymamy wartość kąta alfa. Na koniec warto zauważyć, że zadanie mówi, że kąt alfa jest kątem ostrym. Jeśli otrzymamy wartość kąta większą niż 90 stopni, to znaczy, że coś poszło nie tak w rozwiązaniu, ponieważ sin tylko dla kątów ostrołukowych ma wartości z przedziału (, 1).

Wyjaśnij dowolne zadanie Matematyka

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się