Historia

Koniec II wojny światowej

Przedmiot: Historia

Streszczenie:

8 maja 1945 r. Armia Czerwona zdobyła Berlin, a 2 września 1945 r. Japonia skapitulowała. Skutki to m.in. upadek III Rzeszy, powstanie ONZ, powstanie ZSRR i USA, podział Europy i utworzenie Izraela. 🤔✅

- Data: 8 maja 1945 r. (w Europie) oraz 2 września 1945 r. (w Azji) - Miejsce: Berlin, Niemcy (w Europie) oraz Tokio, Japonia (w Azji) - Przebieg: - Na froncie wschodnim: 9 maja 1945 r. Armia Czerwona zdobyła Berlin, co oznaczało kapitulację III Rzeszy. - Na froncie zachodnim: 7 maja 1945 r. hitlerowska kapitulacja została podpisana w Reims, we Francji, przez przedstawicieli III Rzeszy i aliantów zachodnich (USA, Wielka Brytania, Francja). - Na Pacyfiku: 2 września 1945 r. Japonia skapitulowała po zrzuceniu przez USA bomb atomowych na Hiroszimę (6 sierpnia) i Nagasaki (9 sierpnia). - Skutki: - Koniec rządów Hitlera i upadek III Rzeszy, co oznaczało zwycięstwo aliantów na froncie europejskim. - Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 1945 r., która miała zapobiegać konfliktom zbrojnym i zachować światowy pokój. - Utworzenie dwóch supermocarstw: Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) i Stanów Zjednoczonych (USA), co zapoczątkowało zimną wojnę. - Powojenny podział Europy na dwa bloki polityczno-gospodarcze: blok wschodni (kraje pod kontrolą ZSRR) i blok zachodni (kraje pod kontrolą USA). - Norymbergańskie procesy, które miały na celu osądzenie zbrodniarzy wojennych nazistowskich Niemiec. - Utworzenie państwa Izrael w 1948 r. jako miejsca odrodzenia narodu żydowskiego po Holokauście.

Stwórz dowolną ściągę z Historii

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się