Egzamin ósmoklasisty

Przedmiot: Matematyka

Streszczenie:

Ta praca zawiera najważniejsze wzory z geometrii, równania i nierówności, liczby, proporcje i procenty, statystykę oraz wyrażenia algebraiczne.🤔

Egzamin ósmoklasisty - krótka ściąga 1. Geometria: - Obwód okręgu: O = 2πr - Pole koła: P = πr² - Obwód prostokąta: O = 2(a + b) - Pole prostokąta: P = a * b - Obwód trójkąta: O = a + b + c - Pole trójkąta: P = .5 * a * h 2. Równania i nierówności: - Równanie liniowe: ax + b = - Równanie kwadratowe: ax² + bx + c = - Wzór na deltę: Δ = b² - 4ac - Równanie kwadratowe o jednym rozwiązaniu: Δ = - Równanie kwadratowe o dwóch różnych rozwiązaniach: Δ > - Równanie kwadratowe bez rozwiązań: Δ < 3. Liczby: - Liczby całkowite: Z = {..., -3, -2, -1, , 1, 2, 3, ...} - Liczby naturalne: N = {1, 2, 3, ...} - Liczby wymierne: Q - Liczby rzeczywiste: R - Ułamek dziesiętny przeliczamy na ułamek dziesiętny: - np. ,75 to 75/100, który można skrócić do 3/4 4. Proporcje i procenty: - Proporcja: a/b = c/d - Procent: 1% = ,01, 100% = 1 - Obliczanie procentu z liczby: procent * liczba / 100 - Obliczanie liczby z procentu: liczba * 100 / procent 5. Statystyka: - Średnia arytmetyczna: suma wszystkich liczb / liczba liczb - Mediana: wartość w środku zestawu liczbowego (po posortowaniu) - Dominanta: najczęściej występująca liczba w zestawie 6. Wyrażenia algebraiczne: - Wyrazy podobne można skracać - Dodawanie/Mnożenie wyrażeń zmiennych: suma/iloczyn wyrazów Pamiętaj, że ściąganie nie jest uczciwe i nie pomaga w nauce. Najlepszy sposób na przygotowanie się do egzaminu to systematyczna praca, zrozumienie materiału i regularne ćwiczenia. Powodzenia!

Stwórz dowolną ściągę z Matematyki

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się