Streszczenie

Postanowienia konferencji w Jałcie.

Rodzaj zadania: Streszczenie

Streszczenie:

Konferencja w Jałcie 1945 - ocena polsko-rosyjskiej granicy, podział Niemiec, utworzenie ONZ i demokratyzacja Europy Wschodniej. 🤔✅

Konferencja w Jałcie, która odbyła się w lutym 1945 roku, była jednym z najważniejszych wydarzeń na mapie politycznej po zakończeniu II wojny światowej. Spotkało się na niej trzech przywódców: Joseph Stalin z ZSRR, Winston Churchill z Wielkiej Brytanii oraz Franklin D. Roosevelt z USA. Tego ważnego spotkania towarzyszyły liczne postanowienia, które miały ogromne znaczenie dla dalszego losu Europy i świata. Głównym celem konferencji w Jałcie było ustalenie podziału Europy oraz pokojowego porządku po zakończeniu wojny. Przywódcy państw uczestniczących w konferencji ustalili, że po wojnie granice Europy zostaną przekształcone i przesunięte, a nowy obszar wpływów zostanie ustanowiony. Główne postanowienia konferencji w Jałcie można podzielić na kilka kluczowych kwestii. Po pierwsze, postanowiono, że Niemcy zostaną podzielone na strefy wpływów, które będą okupowane przez trzy mocarstwa - Związek Radziecki, Wielką Brytanię oraz Stany Zjednoczone. Berlin również został podzielony na cztery strefy okupacyjne. Ponadto, wydano dokumenty, które miały na celu zdemilitaryzowanie Niemiec oraz de-nazifikację. Po drugie, ustalono, że Polska zostanie uznana jako niepodległe państwo, jednak granice tej państwowości zostały ustalone na wschodzie przy uznaniu nowej linii Curzona, która przemieściła granicę Polski o wiele bliżej Zachodniej granicy. Na zachodzie z kolei granica została przesunięta na Odrę i Nysę Łużycką. Konsekwencją tej decyzji było przeniesienie milionów mieszkańców z obszaru wschodniego Polski na obszar zachodni. Po trzecie, na konferencji w Jałcie ustalono utworzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) jako instytucji, która miała na celu utrzymanie pokoju na świecie oraz rozwiązywanie konfliktów drogą dyplomacji. Zdecydowano również o przeprowadzeniu wolnych wyborów w krajach Europy Wschodniej oraz o demokratyzacji tych państw. Po czwarte, na konferencji poruszono również temat Japonii i innych państw Azji. Zdecydowano, że po zakończeniu wojny Japonia zostanie okupowana przez sojusznicze wojska, a powrót do niepodległości tego kraju nastąpi dopiero po przeprowadzeniu reform politycznych. W przypadku innych państw azjatyckich zdecydowano, że zostaną one zdolne do zachowania swojej niepodległości po zakończeniu okupacji japońskiej. Podsumowując, postanowienia konferencji w Jałcie miały ogromne znaczenie dla dalszego losu Europy i świata. Choć nie wszystkie decyzje podjęte na tej konferencji okazały się pomyślne i zostały skrytykowane przez niektórych, to jednak miały one ogromny wpływ na kształt powojennego porządku politycznego. Samo spotkanie w Jałcie zapoczątkowało okres zimnej wojny oraz podział Europy na dwa bloki.

Napisz dowolne zadanie domowe Streszczenie

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się