Aneks do umowy wynajmu mieszkania

Rodzaj umowy: Aneksy

Streszczenie:

Aneks do umowy wynajmu mieszkania: zmiana okresu trwania, opłat najmu, warunków płatności i innych postanowień. Wszystkie pozostałe postanowienia umowy pozostają w mocy. Wymagana pisemna zgoda obu stron.

ANEX DO UMOWY WYNAJMU MIESZKANIA Strony niniejszego aneksu do umowy wynajmu mieszkania: 1. Wynajmujący: [Imię i nazwisko wynajmującego/nazwa przedsiębiorstwa] 2. Najemca: [Imię i nazwisko najemcy/nazwa najemcy] 3. Adres nieruchomości: [Adres mieszkania, w którym zmiana umowy ma zastosowanie] 4. Data zawarcia oryginalnej umowy: [Data zawarcia oryginalnej umowy wynajmu] Mając na uwadze istniejącą umowę wynajmu mieszkania opartą na oryginalnej umowie wynajmu zawartej pomiędzy wynajmującym a najemcą, strony niniejszego aneksu do umowy wynajmu postanawiają dokonać następujących zmian: 1. Zmiana okresu trwania umowy wynajmu: a. Oryginalny okres trwania wynosił: [data rozpoczęcia] do [data zakończenia]. b. Nowy okres trwania wynosić będzie: [data rozpoczęcia] do [nowa data zakończenia]. 2. Zmiana opłat najmu: a. Oryginalna kwota najmu wynosiła: [kwota] złotych miesięcznie. b. Nowa kwota najmu wynosić będzie: [nowa kwota] złotych miesięcznie. 3. Zmiana warunków płatności: a. Oryginalne warunki płatności były następujące: [opis warunków płatności] b. Nowe warunki płatności będą następujące: [nowy opis warunków płatności] 4. Zmiana innych postanowień: [Tutaj można wstawić wszelkie inne zmiany i postanowienia, które będą miały wpływ na oryginalną umowę wynajmu, takie jak np. zwierzęta domowe, prawa do parkowania itp.] 5. Wszystkie pozostałe postanowienia oryginalnej umowy wynajmu, które nie zostały zmienione przez ten aneks, pozostają w mocy i wiążą strony. 6. Niniejszy aneks do umowy wynajmu stanowi integralną część umowy wynajmu i nie może być zmieniany ani rozwiązany bez pisemnej zgody obu stron. 7. Jeżeli którekolwiek ze postanowień tego aneksu do umowy jest uznane za nieważne lub niewykonalne, reszta postanowień pozostaje w mocy. Podpisane jako oznakę zgody: Wynajmujący: [Nazwa i podpis wynajmującego] Data: Najemca: [Nazwa i podpis najemcy] Data:

Przygotuj dowolną umowę Aneks do umowy

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się