Upoważnienie na wyjazd dziecka małoletniego za granicę samolotem

Rodzaj pisma: Upoważnienie

Streszczenie:

Upoważniam [Imię i nazwisko opiekuna] do wyjazdu z moim dzieckiem do Londynu w określonym terminie. Przyznaję mu wszelkie uprawnienia związane z podróżą i opieką, włączając w to podejmowanie decyzji medycznych. Oczekuję odpowiedzialnego i starannego działania. Podpis: [Miejsce i data]. ✅

UPRAWNIENIE Niniejszym upoważniam pana/panią [Imię i nazwisko opiekuna] w charakterze mojego reprezentanta prawnego do wyjazdu z moim małoletnim dzieckiem za granicę do Londynu samolotem w dniach od xx grudnia do xx stycznia. W ramach tego upoważnienia, opiekun ma prawo podejmować wszelkie decyzje związane z podróżą i opieką nad dzieckiem w czasie trwania wyjazdu. Należy do nich, lecz nie ograniczając się do, rezerwacji biletów lotniczych, dokonywania wszelkich niezbędnych formalności związanych z podróżą, zapewnienia odpowiedniej opieki i bezpieczeństwa podczas przelotu oraz zapewnienia zakwaterowania w okresie pobytu w Londynie. Dodatkowo, upoważniam opiekuna do podejmowania decyzji medycznych w imieniu mojego dziecka w przypadku nagłej potrzeby, a także do negocjowania wszelkich umów czy transakcji związanych z wyjazdem, zawsze w trosce o najlepsze interesy mojego dziecka. Świadom/a jestem, że moje dziecko pozostaje pod odpowiedzialnością opiekuna przez cały okres wyjazdu i jestem pewny/a, że opiekun będzie działać z należytą starannością i dbałością w trakcie pełnienia swojego obowiązku. Wyrażając pełne zaufanie i ufając w profesjonalizm oraz odpowiedzialność opiekuna, wydaję niniejsze upoważnienie w dwóch podwójnych egzemplarzach, z których każdemu przysługuje identyczna moc prawną. Podpis: [Miejsce i data]

Przygotuj dowolne upoważnienie Upoważnienie

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się