Wypracowanie z geografii

Zmiana kąta padania promieni słonecznych od wschodu do zachodu Słońca

Średnia ocena:5 / 5

Rodzaj zadania: Wypracowanie z geografii

Streszczenie:

Kąt padania promieni słonecznych zmienia się od wschodu do zachodu Słońca. W południe jest on najmniejszy, a promienie są najjaśniejsze i najcieplejsze. Również pora roku wpływa na kąt padania promieni. Lato ma mniejszy kąt niż zima, co skutkuje intensywniejszym promieniowaniem.

Od czasu wschodu do zachodu Słońca kąt padania promieni słonecznych zmienia się stopniowo. Na początku dnia, gdy jeszcze słońce jest na wschodzie, promienie są bardziej strome i padają prawie prostopadle do powierzchni ziemi. Kiedy słońce przesuwa się w górę na niebie, kąt padania promieni stopniowo się zmienia. W południe, kiedy słońce jest najwyżej, promienie padają pod najmniejszym kątem. To oznacza, że są najmniej strome i pokonują najkrótszą drogę przez atmosferę ziemi. Wtedy też słońce jest najjaśniejsze i daje nam najwięcej ciepła. W miarę jak dzień przemija i słońce przechodzi na zachód, kąt padania promieni zwiększa się stopniowo. Promienie stają się coraz bardziej strome i muszą pokonać większą drogę przez atmosferę. Z tego powodu, gdy słońce jest na zachodzie, promienie są najbardziej strome i wydają się nam bardziej pomarańczowe i cieplejsze. Na kąt padania promieni słonecznych wpływa także pora roku. Kiedy jest lato, słońce jest wyżej na niebie, a kąt padania promieni jest mniejszy niż zimą. Wtedy promienie są bardziej skierowane prostopadle i są bardziej intensywne. Natomiast zimą, kiedy słońce jest nisko na niebie, kąt padania promieni jest większy, co powoduje, że są one rozproszone i dają mniej ciepła. Wniosek jest taki, że kąt padania promieni słonecznych zmienia się od momentu wschodu do zachodu Słońca. Na początku dnia promienie padają pod największym kątem, natomiast w południe są najmniej strome. Podczas poruszania się słońca na zachód, kąt padania promieni rośnie stopniowo, co powoduje, że są one bardziej strome. Ciekawym faktem jest także to, że pora roku ma wpływ na kąt padania promieni słonecznych, co oznacza, że w zimie promienie są bardziej rozproszone niż latem.

Napisz dowolne zadanie domowe Wypracowanie z geografii

Oceny użytkowników i nauczycieli:

Średnia ocena:5 / 5

Ocena: 5

Ocena: 5 Doskonale przedstawiony opis zmiany kąta padania promieni słonecznych od wschodu do zachodu Słońca. Wypracowanie zawiera precyzyjne informacje na temat różnych faz dnia i wpływu por roku na kąt padania promieni. Treść jest klarowna i zrozumiała dla czytelnika. Ponadto, dobrze zauważony ciekawy fakt dotyczący intensywności promieni słonecznych w zależności od pory roku. Doskonała praca!

Ocena: 5

Ocena: 5 Twoje wypracowanie jest bardzo dobrze napisane i zawiera wiele przydatnych informacji. Opisałeś bardzo dokładnie, jak kąt padania promieni słonecznych zmienia się od wschodu do zachodu słońca. Wyjaśniłeś również, jak pora roku wpływa na ten kąt. Twój wniosek jest logiczny i dobrze podsumowuje całe wypracowanie. Dobra robota!

Ocena: 5

Ocena: 5 Twoje wypracowanie jest bardzo dobrze napisane i precyzyjnie opisuje zmianę kąta padania promieni słonecznych od wschodu do zachodu Słońca. Zrozumiałe jest, dlaczego promienie są najmniej strome w południe, gdy słońce jest najwyżej na niebie, i dlaczego są najbardziej strome na zachodzie. Warto również zauważyć, że pora roku ma wpływ na kąt padania promieni słonecznych, co dodaje całości ciekawego aspektu. Doskonale zrozumiałe jest także, dlaczego promienie są bardziej skierowane prostopadle w lecie i rozproszone w zimie. Twoje wnioski są trafne i dobrze przedstawione. Bardzo dobry i precyzyjny opis!

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się