Wypracowanie z historii

PRL w okresie rządów Gierka

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 4.04.2024 o 9:57

Rodzaj zadania: Wypracowanie z historii

Streszczenie:

Lata rządów Edwarda Gierka to okres modernizacji i poprawy warunków życia, ale także inflacji i kryzysu, co miało długofalowe negatywne konsekwencje. 🤔

Okres rządów Edwarda Gierka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) to czas, który w historii Polski postrzegany jest bardzo dwojako. Z jednej strony były to lata, w których kraj doświadczył znacznej modernizacji oraz poprawy warunków życia obywateli, z drugiej zaś – czas długów oraz decyzji gospodarczych, które miały negatywne skutki dla długoterminowego rozwoju państwa.

Edward Gierek objął funkcję I sekretarza KC PZPR w grudniu 197 roku, przejmując władzę po Władysławie Gomułce, w sytuacji kryzysu i społecznych niepokojów wywołanych podwyżkami cen żywności. Obiecując poprawę sytuacji życiowej, Gierek zainicjował szereg reform i inwestycji, które w pierwszym okresie jego rządów przyniosły widoczne efekty w gospodarce.

Jednym z głównych działań Gierka była rozbudowa przemysłu ciężkiego, w tym dziedzin takich jak przemysł stoczniowy, górniczy, hutniczy oraz energetyczny. Te działania miały przypieczętować pozycję Polski jako przemysłowej potęgi w bloku wschodnim. W tym czasie rozpoczęto także ambitny program budowy mieszkań, mający na celu pokonanie deficytu mieszkaniowego i poprawę warunków życia Polaków. Rząd Gierka zasłynął również z inicjatyw związanych z szerokim dostępem do dóbr konsumpcyjnych, które wcześniej były trudno dostępne dla przeciętnego obywatela PRL.

Realizacja tych planów była możliwa dzięki zaciąganiu zagranicznych kredytów, głównie ze Stanów Zjednoczonych i krajów Europy Zachodniej. W krótkim czasie pozwoliło to na szybki rozwój gospodarczy i wzrost standardu życia. Polskie społeczeństwo zyskało dostęp do towarów, takich jak kolorowe telewizory, samochody (np. Fiat 126p), czy wyjazdy zagraniczne, które wcześniej były poza ich zasięgiem.

Niestety, ekspansywna polityka gospodarcza oparta na zagranicznych pożyczkach nie mogła trwać wiecznie. Lata 70. XX wieku przyniosły kryzys naftowy, skutkujący drastycznym wzrostem cen energii, co znacząco zwiększyło koszty produkcji i spowodowało problemy z obsługą zadłużenia. Imponujące realizacje inwestycyjne, jak budowa nowych miast, takich jak Tychy czy Ursynów, stały się symbolem nadmiernego zadłużania kraju. To z kolei prowadziło do wzrostu inflacji, deficytu w handlu zagranicznym i konieczności drastycznych podwyżek cen.

Kulminacją problemów gospodarczych był kryzys w latach 198–1981, który wywołał masowe strajki i protesty robotnicze, kulminujące powstaniem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". W sierpniu 198 roku, Edward Gierek, próbując załagodzić sytuację, rozpoczął negocjacje ze strajkującymi w Stoczni Gdańskiej, co jednak ostatecznie nie zapobiegło dalszemu kryzysowi.

Podsumowując, okres rządów Edwarda Gierka w PRL to czas niezwykłego rozmachu gospodarczego, który jednak zaowocował poważnymi problemami ekonomicznymi. Z jednej strony przyniósł on wiele pozytywnych zmian w życiu codziennym Polaków, modernizując kraj i podnosząc standard życia. Z drugiej jednak, decyzje podejmowane w tym okresie, oparte o masowe zadłużenie zewnętrzne, doprowadziły do kryzysu, którego konsekwencje odczuwane były przez Polskę przez całą dekadę lat 80-tych, a nawet później.

Napisz dowolne zadanie domowe Wypracowanie z historii

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się