Wypracowanie

Charakterystyka Oskara z książki "Oskar i Pani Róża"

approveTa praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 17.04.2024 o 10:29

Rodzaj zadania: Wypracowanie

Streszczenie:

Analiza pomysłowości Oskara wobec choroby i relacji międzyludzkich w "Oskar i Pani Róża" Eric-Emmanuela Schmitta. ✅ Postać chłopca budzi sympatię i uczy doceniania życia.

Oskar, główny bohater książki "Oskar i Pani Róża" Erica-Emmanuela Schmitta, to dziesięcioletni chłopiec, który zmaga się z ciężką chorobą - białaczką. Pomimo swojego młodego wieku i trudnej sytuacji życiowej, Oskar wykazuje się wielką dojrzałością, przemyśleniami oraz uczuciami, które są głębokie i szczere. Z tej charakterystyki chciałbym przybliżyć postać Oskara, analizując jego postawę wobec życia, choroby, a także relacje z innymi postaciami w książce.

Przede wszystkim, Oskar jest postacią bardzo odważną. Pomimo świadomości, że jego choroba jest nieuleczalna i zbliża się do końca życia, stara się zachować pogodę ducha i nie poddawać się całkowitemu zniechęceniu. Jego odwaga manifestuje się również w sposobie, w jaki zmierza się z rzeczywistością - nie ucieka przed trudnymi pytaniami dotyczącymi życia i śmierci, a także jest gotów na otwarte rozmowy na te tematy, czego przykładem są jego listy do Boga, które stanowią kluczowy element narracji.

Inną cechą charakterystyczną Oskara jest jego niezwykła wrażliwość. Chłopiec przeżywa swoje emocje bardzo intensywnie, co objawia się zarówno w jego strachu przed śmiercią, jak i w uczuciach do osób, które są dla niego ważne, takich jak Pani Róża. Zdolność Oskara do głębokiego uczucia i empatii sprawia, że czytelnik bardzo łatwo może się z nim utożsamić i odczuwać współczucie.

Oskar wykazuje także niezwykłą mądrość, która wykracza daleko poza jego wiek. Rozważania chłopca na temat życia, śmierci, miłości i przyjaźni ujawniają głębokie zrozumienie tych zagadnień. W rozważaniach tych Oskar często posługuje się prostotą i szczerością, co nadaje jego wypowiedziom uniwersalny charakter. Na przykład, poprzez grę w "Dawanie czasu", którą wymyśliła Pani Róża, Oskar doświadcza życia w sposób intensywniejszy i pełniejszy, ucząc się cenić każdy dzień i znajdując radość w małych rzeczach.

Relacje Oskara z innymi postaciami - ze szczególnym uwzględnieniem Pani Róży - są kolejnym ważnym aspektem jego charakterystyki. Pani Róża, była zapaśniczka, pełni rolę duchowego przewodnika dla Oskara. Ich relacja, pełna ciepła, zaufania i wzajemnego zrozumienia, pozwala chłopcu na otwarcie się na dialog zarówno z innymi, jak i samym sobą. Pani Róża pomaga mu odnaleźć sens życia pomimo śmiertelnej choroby, co z kolei pozwala Oskarowi dojrzeć i spojrzeć na świat z nowej perspektywy.

Podsumowując, Oskar jest postacią wyjątkowo złożoną i budzącą sympatię, która pomimo młodego wieku wykazuje się wielką odwagą, wrażliwością oraz głęboką mądrością. Jego relacje z innymi postaciami, a przede wszystkim z Panią Różą, ujawniają wagę przyjaźni, miłości i wsparcia w obliczu życiowych trudności. "Oskar i Pani Róża" to historia, która uczy nas, jak ważne jest docenianie każdego momentu życia, a postać Oskara pozostawia w czytelnikach trwały ślad i przesłanie do głębokiej refleksji nad własnym życiem.

Napisz za mnie wypracowanie

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się