Wypracowanie

Jak sądzisz, czy o wartości człowieka decydują czyny i uczucia czy też religia? "Kamizelka" i ,,Mendel Gdański"

approveTa praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 9.05.2024 o 11:44

Rodzaj zadania: Wypracowanie

Streszczenie:

Literatura pozytywizmu uczy wartości humanitarnych i poświęcenia, niezależnie od religii. "Kamizelka" i "Mendel Gdański" to doskonałe przykłady tego podejścia. 📚✅

Literatura pozytywizmu miała za zadanie nie tylko bawić, ale również uczyć i inspirować, co czyni ją cennym źródłem refleksji nad wartościami ludzkimi. W epoce tej, społeczne zaangażowanie twórców manifestowało się poprzez adresowanie aktualnych problemów społecznych oraz propagowanie idei pracy u podstaw. Dwie nowele, "Kamizelka" Bolesława Prusa i "Mendel Gdański" Marii Konopnickiej, stanowią doskonałe przykłady literackiego podejścia do tematu wartości człowieka, niezależnie od jego religii, a przez pryzmat jego czynów i uczuć.

"Kamizelka" Bolesława Prusa to wzruszająca opowieść o małżeństwie żyjącym w ubóstwie, których życie komplikuje choroba męża - gruźlica. Centralnym punktem noweli jest moment, gdy żona reguluje pasek kamizelki męża, co jest symbolem ich miłości i wzajemnej troski. Ten gest, choć z pozoru prosty i codzienny, ukazuje głębię uczucia i poświęcenia żony do męża pomimo trudnych warunków życiowych. W noweli nie pojawiają się wprost odniesienia do religii jako determinanty ich postaw. To uczucia i czyny bohaterów są tutaj nośnikiem wartości, sugerując, że to one kształtują ludzką godność i wartość, a nie przynależność religijna.

Z kolei w "Mendlu Gdańskim" Marii Konopnickiej poznajemy życie tytułowego bohatera, Mendla, starego Żyda zajmującego się handlem w Warszawie. Mimo jego głębokiej identyfikacji z kulturą żydowską, Mendel jest również silnie związany z miejscem swojego życia - polską stolicą. Jego postać jest uosobieniem tolerancji i otwartości. Nawet w obliczu antysemityzmu, ujawniającego się w brutalnym ataku na jego sklep, Mendel stara się zachować godność i niezłomność. Konopnicka pokazuje, że wartość człowieka w tym przypadku wynika z jego moralności, uczciwości i pracy, a nie wyłącznie z przynależności religijnej. Mendel, mimo różnic kulturowych i religijnych, jest przedstawiony jako pełnoprawny i wartościowy obywatel swojego miasta.

Analizując te dwie nowele przez pryzmat pozytywistycznej koncepcji pracy u podstaw, widzimy, jak ważne w ocenie człowieka są jego osobiste cechy charakteru i podejmowane działania. Zarówno w "Kamizelce", jak i w "Mendlu Gdańskim", postaci wykazują się głęboką humanitarnością i empatią, które przełamują wszelkie religijne i kulturowe bariery. To nie religia, ale czyny, uczucia i zachowania wobec innych decydują o ich godności.

Podsumowując, zarówno na podstawie "Kamizelki", jak i "Mendla Gdańskiego", można stwierdzić, że to czyny i uczucia odgrywają kluczową rolę w określaniu wartości człowieka. Te utwory przekazują ważną lekcję o uniwersalności wartości etycznych, które są aktualne w każdym społeczeństwie. Refleksja nad postawami bohaterów tych nowel pozwala zrozumieć, że wzajemne zrozumienie i szacunek są możliwe, gdy ludzie oceniani są przez pryzmat ich działań i emocji, a nie przez etykietki, które mogą na nich nakładać ich religia czy pochodzenie.

Napisz za mnie wypracowanie

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się