Wypracowanie

Kontrakty na złoto na giełdach COMEX oraz LBMA w Londynie

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 13.04.2024 o 13:48

Rodzaj zadania: Wypracowanie

Streszczenie:

Kontrakty na złoto handlowane na giełdach COMEX i LBMA różnią się charakterem i sposobem działania. Sezonowość w handlu złotem wynika z kulturalnych i ekonomicznych czynników. Zarówno Indie, Chiny, jak i polityka gospodarcza mają wpływ na popyt i ceny złota. ✅

Kontrakty na złoto są jednym z najstarszych instrumentów finansowych, wykorzystywanych przez inwestorów na całym świecie. Wśród różnych miejsc, gdzie handluje się tym cennym metalem, szczególną rolę odgrywają giełdy COMEX w Nowym Jorku oraz LBMA w Londynie. Obie platformy różnią się między sobą charakterem prowadzonych operacji, co ma bezpośrednie przełożenie na sposób, w jaki inwestorzy mogą na nich operować złotem.

COMEX, czyli Commodity Exchange Inc., to giełda, na której handel odbywa się za pomocą kontraktów terminowych na złoto. Kontrakt taki jest standardową, prawnie wiążącą umową, która zobowiązuje do kupna lub sprzedaży określonej ilości złota w przyszłości, po ustalonej cenie. Pozwala to inwestorom na zabezpieczenie się przed zmiennością cen (hedging), spekulację, a także na wykorzystanie złota jako instrumentu do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Kontrakty na COMEX są wyrażane w uncjach (jedna uncja to około 31,103 gramów), a najbardziej popularnym kontraktem jest ten o wielkości 100 uncji złota.

Z kolei rynek LBMA (London Bullion Market Association) działa nieco inaczej. Londyński rynek jest znany z handlu lokacyjnego złotem, co oznacza, że transakcje dotyczą fizycznej wymiany złota, a nie kontraktów na przyszłe dostawy. LBMA pełni jednak równie ważną funkcję w ustalaniu globalnych cen złota, przede wszystkim poprzez codzienne ustalanie fixingów cenowych, które są referencyjnymi cenami dla inwestorów na całym świecie. Handel na LBMA nie jest ograniczony ilościowo, a transakcje odbywają się na bazie prywatnych negocjacji pomiędzy stronami.

Jeśli chodzi o sezonowość w handlu złotem, zarówno na rynku COMEX, jak i LBMA, można zauważyć pewne regularności. Tradycyjnie, popyt na złoto wzrasta w okresie od września do lutego, co jest związane z sezonem świątecznym w Indiach (w tym Diwali i ślubami), oraz Chińskim Nowym Rokiem. Indie i Chiny są dwoma największymi konsumentami złota na świecie, więc ich kalendarze kulturowe i festiwale mają bezpośredni wpływ na globalny popyt na złoto i mogą prowadzić do wzrostu cen. Poza tymi szczytami popytu, ceny mogą być bardziej stabilne lub nawet spadać, gdyż mniej wydarzeń skłania do zwiększonego zakupu złota.

Oprócz czynników kulturowych sezonowość może również pochodzić z polityki gospodarczej i finansowej. Na przykład, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych czy programów skupu aktywów mogą wpłynąć na ceny złota, ponieważ inwestorzy szukają bezpiecznej przystani dla swoich kapitałów w czasach niepewności ekonomicznej czy inflacji.

Podsumowując, zarówno giełda COMEX, jak i rynek LBMA odgrywają kluczową rolę w globalnym handlu złotem, oferując różne mechanizmy i instrumenty inwestycyjne. Chociaż charakter tych rynków się różni, oba przyczyniają się do globalnej płynności i stabilności cen złota. Sezonowość w handlu złotem istnieje i jest związana zarówno z kulturalnymi zwyczajami największych konsumentów tego metalu, jak i globalnymi trendami ekonomicznymi, wpływając na dynamikę zarówno popytu, jak i cen złota na świecie.

Napisz za mnie wypracowanie

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się