Wypracowanie

Lekarz - zawód czy misja? "Dżuma" i "Zdążać przed Panem Bogiem"

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 23.04.2024 o 11:19

Rodzaj zadania: Wypracowanie

Streszczenie:

Lekarz to nie tylko zawód - to także misja ratowania ludzkiego życia. Postacie literackie, takie jak doktor Rieux i prof. Edelman, ilustrują tę szlachetną misję. 🤔

Zawód lekarza od dawna budzi niezmienny szacunek w społeczeństwie. Tym, co różni go od innych profesji, jest bezpośredni wpływ na ludzkie życie i zdrowie. Dyskusja na temat tego, czy praca lekarza to tylko zawód, czy może raczej misja, wydaje się być bardzo aktualna i ważna. Analiza postaw bohaterów literatury, zwłaszcza tych z dzieł takich jak "Dżuma" Alberta Camusa czy "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall, pozwala na dogłębne zrozumienie tej problematyki.

W powieści "Dżuma" Alberta Camusa spotykamy doktora Bernarda Rieux, który stoi na pierwszej linii frontu walki z tytułową chorobą, opanowującą miasto Oran. Co istotne, Rieux nie postrzega swojej pracy jako bohaterstwa; w rozmowie z jednym z bohaterów powieści podkreśla, że walczy z dżumą, ponieważ to jedyna rzecz, którą może robić. Jego postawa wobec cierpienia pacjentów, nieustanne wysiłki w leczeniu chorych oraz gotowość do poświęceń wskazują, że bycie lekarzem jest dla niego czymś więcej niż tylko profesją. Widać tu wyraźnie, że działalność doktora Rieux jest realizacją pewnej misji humanitarnej, gdzie priorytetem jest ratowanie życia ludzkiego przed śmiertelnym zagrożeniem.

Z kolei "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall prezentuje zupełnie inną, choć równie heroicznie nakreśloną postać lekarza - prof. Marka Edelmana, jednego z przywódców powstania w getcie warszawskim. Edelman, będąc kardiologiem, stawia opór nieludzkim warunkom życia i zagładzie narodu żydowskiego, niesie pomoc medyczną tam, gdzie panuje największe cierpienie. W swojej działalności łączy zawodowe umiejętności medyczne z głębokim poczuciem sprawiedliwości i empatii. Opisując swoje doświadczenia, Edelman podkreśla, że życie każdego człowieka ma wartość, a jego pomoc była formą sprzeciwu wobec nazistowskiego terroru. Dla niego zawód lekarza wyraźnie przenika się z misją ratowania ludzkiego życia, nawet w najtrudniejszych warunkach.

Obie postacie, choć pochodzą z różnych historii, ilustrują fundamentalną cechę zawodu lekarza - nieustanne dążenie do ochrony ludzkiego życia i zdrowia. Niezależnie od okoliczności, zarówno Rieux, jak i Edelman, reprezentują postawę, w której granica pomiędzy profesją a misją zdaje się być zatarta. W ich działaniach widoczna jest dedykacja, poświęcenie i odpowiedzialność, które transponują pracę lekarską ponad zwyczajne ramy zawodu.

Podsumowując, lekarz to zawód, który bez wątpienia wymaga nie tylko szerokiej wiedzy medycznej i umiejętności technicznych, ale także głęboko zakorzenionej wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, gotowości do poświęceń i silnego poczucia odpowiedzialności. Analiza literackich postaci doktora Rieux i prof. Edelmana pokazuje, że w obliczu ekstremalnych sytuacji zawód lekarza przeistacza się w misję niesienia pomocy, co czyni z tej profesji jedną z najbardziej szlachetnych w ludzkim społeczeństwie.

Napisz za mnie wypracowanie

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się