Wypracowanie

Czy człowiek kieruje swoim losem?

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 14.05.2024 o 14:56

Rodzaj zadania: Wypracowanie

Streszczenie:

Praca analizuje kwestię wolnej woli i determinizmu w tragediach „Makbet” i „Antygona”. Bohaterowie podejmują decyzje, ale ich losy zdają się być przesądzone przez siły wyższe. 🤔

W literaturze światowej często spotyka się kwestię wolnej woli i determinizmu. Temat ten jest poruszany szczególnie w tragediach, gdzie bohaterowie stają przed trudnymi wyborami, a ich losy zdają się być już przesądzone przez siły wyższe. Dwie takie tragedie, „Makbet” Williama Szekspira i „Antygona” Sofoklesa, doskonale ilustrują zmagania ludzi z przeznaczeniem oraz pytanie, czy rzeczywiście mają oni wpływ na swój los.

„Makbet” opowiada historię szkockiego thana, który pod wpływem przepowiedni trzech wiedźm oraz podburzany przez swoją ambitną żonę, decyduje się zamordować króla Duncana, by samemu objąć tron. Chociaż to Makbet podejmuje decyzje o swoich działaniach, przepowiednie wiedźm mogą być interpretowane jako symbol determinizmu, który wskazuje, że jego los był z góry przesądzony. Makbet, zniewolony przez pragnienie władzy i wpływ przepowiedni, z rządcy staje się tyranem, a jego poczynania prowadzą go do ostatecznej zagłady. Tragiczny los Makbeta zdaje się być wynikiem zarówno jego wolnych decyzji, jak i działania sił, które go przewyższają, takich jak fatalistyczne przepowiednie.

Z kolei w „Antygonie” Sofoklesa mamy do czynienia z postacią, która staje w obronie boskich praw w konfrontacji z edyktem króla Kreona. Antygona, postępując zgodnie z głosem sumienia i religijnymi przekonaniami, decyduje się na pogrzebanie swojego brata Polinika, działając wbrew zakazowi. Jej działania, choć będące wyrazem osobistej decyzji, wpisują się w dyskurs o konflikcie między prawem stanowionym przez człowieka a prawem boskim, które zdaje się być nieuchronne. Antygona płaci najwyższą cenę za swoje decyzje – śmierć, co może sugerować, że niezależnie od jej wyborów, jej tragiczny los był nieunikniony.

W obu tragediach protagonistów prowadzi do upadku zarówno ich własna wola, jak i działanie sił, które wydają się być poza ich kontrolą. Makbet i Antygona podejmują wyraźne i świadome decyzje, które ostatecznie prowadzą do ich zguby, co sugeruje, że mają oni wpływ na swój los. Jednakże, nie można zignorować elementów tych dramatów, jak przepowiednie czy boskie prawa, które działają jak siły wyższe, decydujące o finalnych konsekwencjach ich działań.

Ostatecznie, zarówno w „Makbecie” jak i „Antygonie” można dostrzec dialektyczne napięcie między wolą jednostki a determinizmem. Pomimo że bohaterowie podejmują własne decyzje, które silnie wpływają na rozwój wydarzeń, to równocześnie ich działania wydają się być częścią większego, nieuchronnego planu. Niezależnie od tego, czy jest to działanie bogów, los, czy przepowiednia, człowiek zdaje się być pionkiem w rękach wyższych sił. Trudno zatem jednoznacznie stwierdzić, czy człowiek w pełni decyduje o swoim losie, czy też jest on wyznaczony przez zewnętrzne okoliczności i niepodważalne siły wyższe.

Napisz za mnie wypracowanie

Wyszukaj podobne prace:#los#decyzje#kierowanie

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się