Wypracowanie

Werter jako bohater romantyczny

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 16.05.2024 o 11:13

Rodzaj zadania: Wypracowanie

Streszczenie:

Cierpienia młodego Wertera" to klasyczne dzieło literatury romantycznej opowiadające o miłości, cierpieniu i tragedii młodego bohatera. Werter stał się ikoną romantycznego bohatera pełnego pasji i emocji. 📚

"Cierpienia młodego Wertera" autorstwa Johanna Wolfganga Goethego to powieść, która stanowi jedno z najważniejszych dzieł literatury romantycznej. Johann Wolfgang Goethe był niemieckim poetą, dramaturgiem, prozaikiem i myślicielem, który urodził się w 1749 roku we Frankfurcie nad Menem. Powieść "Cierpienia młodego Wertera" powstała w 1774 roku, w okresie gdy Goethe przeżywał osobisty kryzys związany z nieszczęśliwie zakochaną miłością do Charlotty Buff, co miało ogromny wpływ na emocjonalny ton dzieła. Bezpośrednia inspiracja wydarzeniami z życia Goethego znalazła swoje odbicie w przedstawieniu głębokiego cierpienia i pasji głównego bohatera, Wertera.

Powieść szybko zyskała uznanie wśród współczesnych, stając się symbolicznym dziełem epoki romantyzmu. Odbiorcy reagowali z wielkim entuzjazmem, a "werteryzm" stał się swego rodzaju kultem młodzieży, która identyfikowała się z przeżyciami młodego bohatera. Bohaterowie tacy jak Werter, symbolizujący nadmiar emocji i idealizację miłości, stali się ikoną romantycznego bohatera.

Werter, jako archetypowa postać romantyczna, jest ucieleśnieniem cierpienia i intensywnych emocji. Postać ta doświadcza wszelkich aspektów bólu – od samotności po straty, od fizycznego cierpienia do egzystencjalnej rozpaczy. Miłość, którą Werter żywi do Lotty, jest zarówno źródłem jego największej radości, jak i najgłębszego cierpienia. Jak pisali wielcy myśliciele, miłość i cierpienie są nierozłącznie związane. Dostojewski wskazywał, że cierpienie jest nieodłącznym elementem ludzkiego istnienia, Coelho mówił o miłości jako o siłach, które same w sobie mogą prowadzić do unicestwienia, a Pitagoras sugerował, że miłość nadaje życiu sens, nawet jeśli niesie ze sobą ból.

Werter pochodzi z wyższych warstw społecznych, co determinuje jego wykształcenie i aspiracje, narzucane przez matkę i społeczeństwo. Jego wrażliwa i samotna natura, skłonność do skrajnych emocji oraz impulsywność są typowymi cechami romantycznego bohatera. Krytycznie odnosi się do hierarchii społecznych i dąży do kontaktu z ludźmi, choć często odczuwa niezrozumienie.

Werter jest głęboko zainteresowany literaturą i sztuką, co odzwierciedla jego pasje. Zachwyca się dziełami Homera i malarstwem, a jego postrzeganie przyrody zmienia się w miarę rozwoju fabuły, dostosowując się do jego emocjonalnych przemian. Gdy poznaje Lottę, jego życie ulega transformacji. Pierwsze spotkanie z nią budzi w nim fascynację i zauroczenie, które z czasem przekształcają się w gorącą miłość.

Miłość Wertera do Lotty jest bezgraniczna i intensywna. Każde spotkanie z nią analizuje z sentymentalnością, co ukazuje głęboką emocjonalność jego charakteru. Jednak miłość ta napotyka przeszkodę w postaci konkurencji z Albertem, co prowadzi do wewnętrznego rozdwojenia Wertera – jednocześnie odczuwa przyjaźń do Alberta i zazdrość o Lottę. W końcu jego próby adorowania Lotty spotykają się z odrzuceniem, co potęguje jego cierpienie.

Przemiana emocjonalna Wertera jest ściśle powiązana z jego postrzeganiem natury. Na początku zachwyca się jej pięknem, ale w miarę jak jego relacje z Lottą stają się bardziej skomplikowane, jego upodobania do przyrody maleją. Listy, które Werter pisze, są świadectwem jego emocjonalnych przemian – od wiosennego uniesienia, przez letnie zauroczenie, aż do jesiennej desperacji.

W kulminacyjnym momencie powieści myśli samobójcze zaczynają dominować w umyśle Wertera. Spirala depresji i destrukcyjnych myśli pogłębia się, a filozoficzne rozważania na temat życia i śmierci doprowadzają go do ostatecznego wyboru. Werter podejmuje decyzję o samobójstwie, co dla wielu czytelników jest wyrazem jego bezradności i skrajnego cierpienia.

Werter jako romantyczny bohater jest fascynujący dla badaczy literatury. Jego fascynacja naturą, duchowość, intensywność emocji i idealizacja miłości czynią go postacią ikoniczną. Przeżywania miłości i cierpienia stanowią esencję jego istnienia, co przyciąga uwagę zarówno współczesnych czytelników, jak i literatów epoki. "Cierpienia młodego Wertera" miały ogromny wpływ na współczesnych, promując tzw. "werteryzm" i wpływając na wiele innych dzieł literackich.

Dla współczesnych czytelników postać Wertera wydaje się tragiczna, lecz również pełna głębokiej emocjonalnej prawdy. Choć podejście do miłości i emocji w romantyzmie różni się od współczesnego, postać Wertera nadal budzi refleksję nad uniwersalnymi problemami miłości i cierpienia.

Podsumowując, Werter jest ucieleśnieniem romantycznego bohatera, którego życie i emocje są nierozerwalnie związane z cierpieniem. Jego postać nadal fascynuje, ponieważ przedstawia uniwersalne ludzkie doświadczenia miłości i bólu. "Cierpienia młodego Wertera" są dziełem, które ukazuje, że mimo upływu lat, problemy emocjonalne Wertera pozostają aktualne, a jego postawa wciąż inspiruje i porusza.

Napisz za mnie wypracowanie

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się