Wypracowanie

Czym jest egzystencjalizm?

Rodzaj zadania: Wypracowanie

Streszczenie:

Egzystencjalizm to filozofia dotycząca sensu istnienia człowieka, wolności, wyborów i relacji ze światem. Podkreśla samotność człowieka, absurdalność życia i potrzebę nadania mu własnego sensu. 🤔

Egzystencjalizm jest filozoficznym nurtem, który narodził się w XX wieku i ściśle związany jest z kwestią istnienia człowieka. To nie tylko teoria filozoficzna, ale również styl życia i postawa wobec świata. Egzystencjaliści skupiają się na analizie ludzkiej egzystencji i pytają o sens istnienia, wybory, wolność i odpowiedzialność oraz o relację jednostki z przemijalnym światem.

Podstawowym zagadnieniem egzystencjalizmu jest pytanie "kim jestem?" oraz "dlaczego jestem?". Egzystencjaliści są zainteresowani tym, co znaczy być człowiekiem w świecie pozbawionym sensu. Twierdzą, że istnienie poprzedza istotę, czyli człowiek najpierw istnieje, a później tworzy swoją własną naturę i sens życia. Dlatego człowiek jest odpowiedzialny za swoje wybory i dzieje się w swoim własnym otoczeniu.

Egzystencjaliści podkreślają również znaczenie wolności jednostki. Uważają, że człowiek stoi przed ciągłymi wyborami i jest nieustannie zmuszany do podejmowania decyzji. Wybory te są nieodłączne od rozterek i dylematów moralnych, które towarzyszą człowiekowi przez całe życie. Egzystencjaliści uważają, że poprzez własne wybory człowiek tworzy swoje etyczne i moralne zasady.

Egzystencjalizm jest również kojarzony z tematem egzystencjalnej samotności i absurdalności życia. Egzystencjaliści wierzą, że człowiek jest samotny w obliczu świata, ponieważ sam musi stworzyć sens i wartość swojego życia. Świat jest nieprzystępny, cały sens życia jest nieuchwytny, przez co człowiek często czuje się zagubiony i zdany na własne siły. Egzystencjaliści uważają, że życie jest absurdalne, ale jednocześnie dają człowiekowi możliwość nadania mu sensu poprzez własne działania i wybory.

Egzystencjalizm ma również wiele odniesień do problemu śmierci. Egzystencjaliści podkreślają, że świadomość własnego końca jest nieodłącznym elementem ludzkiego istnienia. W obliczu nieuniknionego zakończenia życia człowiek jest zmuszony zastanowić się nad tym, jak żyć tak, by wypełnić swoje życie najważniejszymi wartościami i sensami.

Podsumowując, egzystencjalizm to filozoficzny nurt, który łączy ze sobą teorię filozoficzną oraz styl życia. Egzystencjaliści zgłębiają pytania o sens istnienia człowieka, wolność, wybory oraz relacje jednostki ze światem. Wierzą w samotność człowieka, absurdalność życia oraz konieczność nadania mu własnego sensu. To filozofia angażująca, która skłania do refleksji nad najważniejszymi aspektami bycia człowiekiem.

Napisz za mnie wypracowanie

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się