Wypracowanie

Geneza i przebieg Zimnej Wojny

Rodzaj zadania: Wypracowanie

Streszczenie:

Zimna Wojna to unikalne zjawisko podziału świata na dwa bloki ideologiczne, które doprowadziło do napięć, konfliktów i wyścigu zbrojeń. Kulminacją było rozwiązanie ZSRR i koniec epoki. 🤔✅

Zimna Wojna była unikatowym w historii zjawiskiem, polegającym na rywalizacji dwóch mocarstw: Stanów Zjednoczonych Ameryki i Związku Radzieckiego. Symbolizowała podział świata na dwa antagonistyczne bloki: kapitalistyczny oraz komunistyczny. Geneza tego konfliktu wywodzi się bezpośrednio z okresu II Wojny Światowej, kiedy to zarówno Stany Zjednoczone, jak i Związek Radziecki, będąc sojusznikami, walczyły przeciwko państwom Osi. Podczas wojny różnice ideologiczne między USA a ZSRR zostały na pewien czas odłożone na bok, jednak już podczas konferencji w Teheranie (1943), Jałcie (1945) i Poczdamie (1945), zaczęły wyłaniać się zarysy przeciwstawnych wizji powojennego porządku świata. Stanowiska często były nie do pogodzenia, chociażby w kwestii przyszłości Polski czy podziału Niemiec. W tymże czasie Winston Churchill w przemówieniu w Fulton (1946) mówił o żelaznej kurtynie, która spadła pomiędzy "Zachód" a "Wschód". Napięcie intensyfikowało się wraz z rozwojem Zimnej Wojny. Z jednej strony mamy doktrynę Trumana i Plan Marshalla, które miały na celu wspieranie krajów zagrożonych przez komunizm i odbudowę gospodarczą Europy. Z drugiej strony Związek Radziecki formował swoje strefy wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej i dążył do rozpowszechniania komunistycznej ideologii. Świat stanął na krawędzi konfrontacji, kiedy powstały bloki wojskowe – NATO (1949) i Układ Warszawski (1955). Jednym z pierwszych poważnych kryzysów była blokada Berlina przez Związek Radziecki w 1948 roku, w odpowiedzi na wprowadzenie przez zachodnie mocarstwa nowej waluty w swoich strefach okupacyjnych Niemiec, co ZSRR interpretowało jako naruszenie porozumień poczdamskich. W reakcji na to USA przeprowadziło wielką operację lotniczą, dostarczając zaopatrzenie do zachodnich sektorów za pomocą mostów powietrznych, unikając w ten sposób konfrontacji zbrojnej. Zimna Wojna obejmowała również szereg innych punktów zapalnych, takich jak kryzys sueski w 1956 roku, węgierskie powstanie narodowe w tym samym roku, czy kryzys kubański w 1962 roku, kiedy świat stanął na krawędzi wojny nuklearnej po tym, jak Amerykanie odkryli na wyspie instalacje rakietowe z bronią atomową skierowaną na USA. Konflikt zimnowojenny objawiał się również przez wyścig zbrojeń, w tym nuklearnych, co wprowadzało świat w stan permanentnego napięcia. Pokazały to testy broni atomowej zarówno przez USA, jak i ZSRR, a także rozwój technologii wojskowych i kosmicznych, symbolizowany przez takie wydarzenia, jak lot Jurija Gagarina w kosmos w 1961 roku, czy lądowanie Amerykanów na Księżycu w 1969 roku. Dyskretnym elementem Zimnej Wojny była też rywalizacja w dziedzinie kultury i nauki, ilekroć na arenie międzynarodowej pojawiały się dzieła sztuki, wynalazki, czy osiągnięcia sportowe, które były następnie wykorzystywane do celów propagandowych. Kulminacyjnym momentem, który zapoczątkował proces kończący Zimną Wojnę, za sprawą serii reform w ZSRR, była polityka pieriestrojki (przebudowa) i głasnosti (jawność), wprowadzona przez Michaiła Gorbaczowa w latach 80. XX wieku. Upadek muru berlińskiego w 1989 roku i rozpad bloku wschodniego, a następnie rozwiązanie Związku Radzieckiego w 1991 roku, zakończyły epokę Zimnej Wojny.

Napisz za mnie wypracowanie

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się