Wypracowanie

"Każda epoka tęskni za jakimś piękniejszym światem. Im głębsze zwątpienie i ból z powodu powikłań dnia dzisiejszego tym głębsza jest owa tęsknota”- uzasadnij prawdziwość słów J. Hiuzingi

Średnia ocena:5 / 5

Rodzaj zadania: Wypracowanie

Streszczenie:

Tęsknota za światem lepszym jest uniwersalną cechą ludzkiej natury, odzwierciedloną w literaturze i historii. Zarówno narodowe pragnienia, jak i osobiste żądze odzwierciedlają pragnienie doskonałości i spokoju. Ta uniwersalność tęsknoty jest nadal istotna nawet w obliczu współczesnych problemów. 🤔

Tęsknota za światem lepszym, piękniejszym jest jedną z najbardziej wnikliwych i uniwersalnych cech ludzkiej natury. Odzwierciedla ona nie tylko pragnienia i marzenia, ale również ucieczkę od trudności i wyzwań, które narzuca codzienna rzeczywistość. Wybitny historyk kultury Johan Huizinga ujął to zjawisko w słowa pełne zrozumienia: "Każda epoka tęskni za jakimś piękniejszym światem. Im głębsze zwątpienie i ból z powodu powikłań dnia dzisiejszego, tym głębsza jest owa tęsknota". Poprzez perspektywę literacką i historyczną można umocnić prawdziwość tej tezy i pojąć, jak tęsknota kształtowała działania oraz twórczość ludzi przez wieki. W świetle doświadczenia niewoli narodowej, jaką przez ponad sto lat doznawała Polska, tęsknota za ojczyzną i wolnością stała się centralnym motywem wielu dzieł literackich. Już od epoki romantyzmu utwory takie jak "Stepy akermańskie" Adama Mickiewicza manifestują nostalgiczne pragnienie powrotu do straconych terenów i swobody istnienia. Wiersz ten, jak i wiele innych w omawianym okresie, jest pełen tęsknoty za utraconym krajem, za wolnością, którą poeci starali się ocalić w słowie pisanej poezji. Odbija się to również w utworach Ignacego Krasickiego "Ptaszki w klatce", które możemy odczytać jako metaforę Polski uwięzionej między zaborcami. Nie tylko wolność narodowa jest przedmiotem literackiej tęsknoty. Równie istotny okazuje się temat sprawiedliwości społecznej. Dzieła takie jak "Potop" Henryka Sienkiewicza ilustrują dążenie do spójności i jedności w obliczu niesprawiedliwości zewnętrznej. "Lalka" Bolesława Prusa z kolei rysuje obraz społeczeństwa podzielonego barierami klasowymi, w którym poszczególne postacie pragną awansu społecznego i lepszego życia. Rodzaj tęsknot, które uwydatnia literatura, bywa również bardzo osobisty. "Treny" Jana Kochanowskiego to głęboki wyraz żalu po stracie ukochanego dziecka, pełny tęsknoty za bytem, który odszedł przedwcześnie. W tych odmiennościach tematów literackich, od narodowych po osobiste, jesteśmy świadkami różnorodnych przejawów tęsknoty, czego nie można ująć w pojedynczy, powszechny schemat. Owa różnorodność literackich tęsknot to nie tylko konsekwencja historii. Obejmuje również pragnienie spokoju, ukojenia cierpienia i nadziei na lepszą przyszłość. Wszystkie te aspekty łączy pragnienie doskonałości, pragnienie bytu bezbłędnego, pozbawionego aktualnych problemów i ograniczeń. Podsumowując, słowa Johan Huizinga znajdują potwierdzenie w licznych dziełach literatury, które odzwierciedlają tęsknotę ludzkości za światem, w którym panuje wolność, sprawiedliwość, miłość i szczęście. Niezależnie od epoki, autorzy zwracali się ku idei lepszego świata, odzwierciedlając zarówno osobiste doznania, jak i ogólnospołeczne aspiracje. Te tęsknoty, przenikając przez wieki, stale redefiniują wzory osobistych i narodowych dążeń. Refleksja nad aktualnością tezy Huizingi w świetle współczesnych problemów nie pozostawia wątpliwości, że nadal jest ona żywa i istotna. W dobie szybkich zmian, niepewności oraz globalnych wyzwań, ludzkość w dalszym ciągu pragnie ucieczki od złożoności życia codziennego ku światu idealnemu. Uniwersalność tęsknoty, jako nieodłącznego elementu ludzkiego ducha, przemawia o niezmienności tej cechy. W literaturze, historii, jak i w skomplikowanej codzienności, odnajdujemy tęsknotę jako motyw powtarzający się nieskończenie, znak ludzkiego pragnienia za tym, co utracone, nieosiągalne, lecz wciąż pożądane. W ten sposób, te słowa Hiuzingi stanowią nie tyle diagnozę przeszłych czasów, co ponadczasową konstatację natury ludzkiej.

Napisz za mnie wypracowanie

Oceny użytkowników i nauczycieli:

Średnia ocena:5 / 5

Ocena: 5

Ocena: 5 Doskonałe wypracowanie! Doskonale podkreślasz uniwersalność tęsknoty za lepszym światem i popierasz swoje argumenty konkretnymi przykładami literackimi, historycznymi oraz osobistymi. Twoja analiza doskonale ukazuje, jak tęsknota kształtowała ludzkie działania i twórczość na przestrzeni wieków. Doskonały trudności, z jakimi boryka się codzienność. Jestem pod wrażeniem twojej wnikliwości i refleksyjności. Świetna praca! Keep it up!

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się