Wypracowanie

Wielkość i małość człowieka: Ludzkie postawy wobec sytuacji zagrożenia

Rodzaj zadania: Wypracowanie

Streszczenie:

Praca analizuje postawy ludzi w sytuacjach zagrożenia na podstawie literackich dzieł takich jak "Dżuma" Alberta Camusa czy "Władca much" Williama Goldinga, ukazując zarówno wielkość, jak i małość człowieka. 🤔

Przedstawienie wielkości i małości człowieka w sytuacjach zagrożenia jest przedmiotem wielu literackich dzieł. Analizując postawy ludzi wobec niebezpieczeństwa, można odnaleźć zarówno nadzieję, jak i rozpacz, heroizm oraz tchórzostwo, samopoświęcenie i próby przerzucenia odpowiedzialności na innych. Jednym z klasycznych dzieł, które doskonale obrazuje ludzkie postawy w obliczu zagrożenia, jest "Dżuma" Alberta Camusa. Powieść przedstawia mieszkańców Oran stawiających czoła śmiertelnej epidemii. W tej sytuacji wyraźne stają się różnorodne postawy ludzi: od heroizmu i poświęcenia, przez obojętność, po próby wykorzystania sytuacji dla własnych korzyści. Lekarz Rieux jest przykładem wielkości człowieka – nieugięcie i bezinteresownie walczy z chorobą, starając się pomóc jak największej liczbie pacjentów. Jego postać obrazuje ideał ludzkiej solidarności i poświęcenia. Z drugiej strony, postać Cottarda ukazuje małość człowieka. Wykorzystuje on chaos spowodowany epidemią do osobistego wzbogacenia, okazując tym samym egoizm i brak moralności. Inne spojrzenie na ludzkie postawy wobec zagrożenia prezentuje William Golding w swojej powieści "Władca much". Historia grupy chłopców, którzy po katastrofie lotniczej znajdują się na bezludnej wyspie, szybko przeradza się w brutalną walkę o władzę i przetrwanie. Golding pokazuje, jak sytuacja zagrożenia może odsłonić najciemniejsze zakamarki ludzkiej duszy, doprowadzając do okrucieństwa, zdrady i barbarzyńskiego zachowania. Postacie takie jak Ralph i Piggy starają się zachować moralność i porządek, podczas gdy Jack i jego poplecznicy ulegają prymitywnym instynktom. "Władca much" jest ostrzeżeniem przed małością człowieka, która może się objawić, gdy zbyt długo pozostanie bez nadzoru moralności i społecznego porządku. Jednakże, nawet w najciemniejszych okolicznościach można odnaleźć akty wielkości. Tak jest w "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, który opisując swoje doświadczenia z sowieckiego łagru, zwraca uwagę na zarówno na zwyrodnienie i upadek moralny, jak i na akty wielkiej ludzkiej solidarności, przyjaźni, niezłomnej wiary i nadziei. Pomimo niewyobrażalnych warunków, które często skłaniały do egoizmu i bezwzględności, nie brakowało przykładów współczucia, pomocy i moralnego wsparcia. Literatura wiele razy pokazywała, że sytuacje zagrożenia są próbą dla ludzkiego charakteru, odsłaniają zarówno prymitywne instynkty, jak i najwyższe formy humanitaryzmu. W konfrontacji z zagrożeniem, wielkość i małość człowieka manifestują się przez wybory, które podejmujemy, pokazując prawdziwą naturę ludzkiej kondycji.

Napisz za mnie wypracowanie

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się