Referat

Wzrost wpływów ZSRR w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej.

Rodzaj zadania: Referat

Streszczenie:

ZSRR w XX w. zwiększał swoje wpływy w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej, poprzez wsparcie komunistycznych ruchów, dyktatur i pomoc rozwojową. ✅ ZSRR konkurował z USA, tworząc Trzeci Świat. Polityka ta wynikała zarówno z celów strategicznych, jak i ideologicznych. 🤔

W drugiej połowie XX wieku Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) odgrywał istotną rolę w kształtowaniu się wydarzeń politycznych, gospodarczych i militarnych na trzech kontynentach - Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Wzrost wpływów ZSRR w tych regionach miał zarówno znaczenie strategiczne, jak i ideologiczne, a wynikał z wielu czynników. Po II wojnie światowej ZSRR zdołał wykorzystać swoje zwycięstwo nad nazistowskimi Niemcami w celu rozszerzenia swojej dominacji na nowe terytoria. W Azji, upadek cesarstwa japońskiego przyczynił się do wzmocnienia wpływów ZSRR w rejonach Dalekiego Wschodu. Sowieci wsparli komunistyczne ruchy w Korei Północnej i Wietnamie, co przyczyniło się do powstania kolejnych państw satelickich ZSRR. Wzrost tych wpływów spowodował wybuch zimnej wojny między ZSRR a Stanami Zjednoczonymi. W Afryce ZSRR także dążył do zwiększenia swoich wpływów. Po dekolonizacji wielu afrykańskich państw, Związek Radziecki oferował pomoc gospodarczą, militarną oraz szkolenie wojskowe. Celem było zyskanie sojuszników w regionie, którzy wprowadzaliby w życie socjalistyczne reformy. Zwłaszcza w latach 60. i 70. XX wieku wiele krajów afrykańskich stało się państwami satelickimi ZSRR, które były zależne od radzieckiej pomocy i wsparcia. W Ameryce Łacińskiej również można dostrzec wzrost wpływów ZSRR. Wielkiej strategii ZSRR zależało na przeciwdziałaniu wpływom Stanów Zjednoczonych, które próbowały szerzyć swoją dominację na tym kontynencie. Wprowadzenie w różnych krajach militarnych dyktatur, zwanych „rządami junty”, przez USA doprowadziło do wzrostu ruchów oporu i rewolucji komunistycznych. W takich przypadkach ZSRR oferował wsparcie dla tych ruchów i partii reprezentujących lewicowe ideologie. Wzrost wpływów ZSRR w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej przyczynił się do powstania tzw. Trzeciego Świata, oznaczającego państwa niezależne od bloków NATO i ZSRR. Z uwagi na powszechne ubóstwo i słabo rozwiniętą infrastrukturę, wiele krajów trzeciego świata zwracało się o pomoc do ZSRR, który oferował inwestycje gospodarcze, kredyty, doradztwo techniczne i pomoc humanitarną. Podsumowując, wzrost wpływów ZSRR w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej w latach powojennych był wynikiem strategicznej polityki Związku Radzieckiego, mającej na celu szerzenie komunizmu, przeciwstawienie się wpływom Stanów Zjednoczonych oraz zdobycie sojuszników i rynków dla radzieckiej gospodarki. Ten okres zapisał się w historii jako okres zimnej wojny i zmagań ideologicznych między dwoma supermocarstwami.

Napisz dowolne zadanie domowe Referat

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się