Rozprawka

Odwaga - różne znaczenia dla różnych ludzi: analiza literacka

Rodzaj zadania: Rozprawka

Streszczenie:

Literatura dla młodzieży ukazuje różne oblicza odwagi. Książki „Chłopcy z Placu Broni” i „W pustyni i w puszczy” pokazują, że odwaga ma wiele wymiarów i jest zawsze godna pochwały. 📚✅

Odwaga jest jedną z cnot, które towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Zmieniają się epoki, ideologie, wartości, ale potrzeba odwagi wobec przeciwności losu, w obronie słusznej sprawy lub po prostu w codziennym życiu pozostaje stała. W literaturze dziecięcej i młodzieżowej postacie odważnych bohaterów często pomagają młodemu czytelnikowi zrozumieć, czym jest prawdziwa odwaga. Dwoma doskonałymi przykładami odwagi, chociaż w zupełnie różnych realiach, są historie opisane w książkach „Chłopcy z Placu Broni” autorstwa Ferenca Molnára oraz „W pustyni i w puszczy” napisanej przez Henryka Sienkiewicza. Obie te powieści ukazują, że odwaga może mieć różne oblicze, jednak zawsze jest to postawa godna pochwały i naśladowania. „Chłopcy z Placu Broni”, dzieło Molnára, to opowieść o grupie chłopców z Budapesztu, którzy zdecydowali się obronić swoje miejsce zabaw – plac broni – przed inną grupą chłopców. Walka o plac broni jest dla nich sprawą honoru, przejawem odwagi i solidarności grupowej. Choć do konfrontacji dochodzi w warunkach kontrolowanych, a „wojna” ma charakter bardziej symboliczny, to jednak wymaga od młodych bohaterów rozwagi, przywództwa i gotowości do poświęceń. Nie chodzi tutaj o fizyczną przewagę, ale o moralną siłę i zdolność do obrony tego, co uznaje się za swoje. Odwaga w "Chłopcach z Placu Broni" ma twarz młodości, koleżeństwa, pierwszych poważnych konfliktów z rzeczywistością. Z kolei „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza to epicka podróż dwójki młodych bohaterów – Stasia Tarkowskiego i Nel Rawlison – przez afrykańskie pustynie i puszcze. Tu odwaga przejawia się przez codzienną walkę o przetrwanie w ekstremalnych warunkach, obronę przed dzikimi zwierzętami, ludźmi i trudnościami natury. Staś, jako starszy i silniejszy, pełni funkcję opiekuna i obrońcy Nel, choć również i ona wielokrotnie daje dowody niezwykłej odwagi. Odwaga w tej powieści to nie tylko fizyczne przetrwanie, ale także moralna siła, zdolność do podejmowania trudnych decyzji, odpowiedzialność za drugą osobę, a także wrażliwość i empatia. Obydwie powieści, mimo że rozgrywają się w różnych czasach i miejscach, ukazują, że odwaga to nie tylko bohaterstwo na polu bitwy czy wobec wielkiego niebezpieczeństwa, ale także gotowość do obrony wartości, przyjaźni, lojalności czy niewinności. Może objawiać się w gotowości do walki, ale równie dobrze w zdolności do opieki, ochrony słabszych, podejmowania trudnych decyzji. Wnioskować zatem można, że odwaga ma wiele twarzy, a jej różne oblicza są równie wartościowe. „Chłopcy z Placu Broni” i „W pustyni i w puszczy” są nie tylko literackim świadectwem przejawów odwagi, ale również przewodnikami dla młodego czytelnika, uczącymi, że odwaga to nie tylko czyn wielkich herosów, ale często postawa zwykłego człowieka wobec codziennych wyzwań.

Napisz za mnie dowolne zadanie domowe jako Rozprawka

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się