Rozprawka

Motyw śmierci w "Dżumie"

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 9.04.2024 o 11:48

Rodzaj zadania: Rozprawka

Streszczenie:

Analiza literackiego motywu dżumy jako symbolu śmierci i moralnych wyborów w dziełach Alberta Camusa i Daniela Defoe. Praca opublikowana w kategorii: 'Zadania domowe, Rozprawka (Rodzaj zadania), Szkoły średnie (Poziom)'. 🤔

Dżuma, jedna z najbardziej rozpoznawalnych pierwszoplanowych postaci Apokalipsy, przez wieki działała w wyobraźni ludzkiej jako symbol zagłady i śmierci. Ta choroba, nękająca człowieka od dawnych czasów, znalazła swoje odzwierciedlenie w literaturze różnych epok, stając się metaforą nie tylko fizycznej śmierci, ale i moralnej korupcji, rozpadu społecznego oraz indywidualnej i zbiorowej próby zmierzenia się z nieuchronnością końca. Analiza motywu dżumy jako symbolu śmierci może być przeprowadzona na wielu płaszczyznach, jednak najpełniej i najgłębiej ujęty został on być może w dziełach Alberta Camusa "Dżuma" czy Daniela Defoe "Dziennik roku zarazy".

"Dżuma" Alberta Camusa, dzieło z połowy XX wieku, używa epidemii dżumy, która ogarnia Oran, jako metafory ludzkiej egzystencji i wszechobecnej śmierci. Camus, ukazując walkę miasta z zarazą, rysuje równocześnie obraz ludzkiej kondycji - kruchości życia i nieubłaganej śmierci, która czai się na każdym kroku. W "Dżumie" obserwujemy, jak bohaterowie różnie reagują na oblicze śmierci: od heroizmu, przez obojętność, po desperacką próbę ucieczki przed rzeczywistością. Dżuma staje się tu przyczyną głębokich refleksji nad sensem życia, nad pracy nad sobą, solidarnością, a przede wszystkim nad wartością życia i śmierci. W konfrontacji ze śmiercią, którą dżuma nieuchronnie przynosi, każdy z bohaterów odkrywa swoje prawdziwe oblicze, swoje lęki i nadzieje. Jednocześnie, motyw dżumy stanowi tło dla pytania o możliwość moralnego wyboru w sytuacji, gdy śmierć staje się codziennością.

Podobnie, "Dziennik roku zarazy" Daniela Defoe, opisując londyńską epidemię dżumy z 1665 roku, prezentuje nie tylko literacki obraz śmierci, ale i społecznych reakcji na zagrożenie. Dzieło Defoe, łącząc w sobie cechy reportażu i powieści, odsłania przed czytelnikiem zarówno heroiczność, jak i podłość ludzkich zachowań w obliczu wspólnego wroga, jakim jest dżuma. Autentyczne świadectwa, które Defoe wplata w narrację "Dziennika...", dają obraz wszechogarniającego strachu przed śmiercią, która przez dżumę staje się bardziej namacalna.

W obu tych dziełach motyw dżumy wykracza poza swoje dosłowne znaczenie, stając się potężnym symbolem śmierci, zarówno tej fizycznej, jak i duchowej. Przez pryzmat literackiej epidemii dżumy czytelnik jest prowadzony do głębokiej refleksji nad kwestiami moralności, egzystencjalnego lęku oraz sposobów radzenia sobie z nieuniknioną śmiercią. Obydwa dzieła, mimo że oddzielone wiekami i różnymi kontekstami kulturowymi, ukazują uniwersalność doświadczenia śmierci i sposoby, w jakie ludzkość stara się z nią zmierzyć.

W konkluzji, dżuma jako motyw literacki pozwala na wielowymiarową analizę śmierci - jej uniwersalności, nieuchronności, a także moralnych i społeczenych konsekwencji, które za sobą niesie. Dzieła takie jak "Dżuma" Camusa i "Dziennik roku zarazy" Defoe, demonstrują, jak literatura, poprzez symboliczne użycie choroby, może skłonić do głębszego zrozumienia ludzkiej natury w kontekście najbardziej fundamentalnych pytań dotyczących życia i śmierci.

Napisz za mnie rozprawkę

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się