Rozprawka

Czy władza może usprawiedliwiać łamanie zasad moralnych? Analiza literacka

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 9.04.2024 o 9:56

Rodzaj zadania: Rozprawka

Streszczenie:

Praca stanowi analizę moralności władzy na podstawie "Makbeta" Szekspira i "Odprawy posłów greckich" Kochanowskiego. Wskazuje, że władza nie usprawiedliwia łamania zasad moralnych.🤔

Kwestia moralności działań podejmowanych przez osoby sprawujące władzę jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych i dyskutowanych tematów w historii ludzkości. Czy posiadanie władzy nad innymi może być usprawiedliwieniem dla łamania zasad moralnych? Do odpowiedzi na to pytanie warto przywołać dwa wybitne dzieła literackie, "Makbeta" Williama Szekspira oraz "Odprawę posłów greckich" Jana Kochanowskiego, które wnikliwie analizują dynamikę władzy oraz jej wpływ na moralność postępowania.

"Makbet" Szekspira to tragedia o władzy, ambicji i zbrodni. Tytułowy bohater, będąc początkowo szlachetnym i odważnym wojownikiem, pod wpływem pragnienia władzy i namów żony zaczyna stopniowo porzucać moralne zasady, na rzecz realizacji swych ambicji. Jego dążenie do korony szkockiej jest posłane serią morderstw, począwszy od króla Duncana, poprzez Banqua, a na Lady Makduf i jej synu kończąc. Makbet, choć początkowo pełen wątpliwości, ostatecznie ulega pokusie władzy, która go skorumpowała i zniszczyła. Szekspir pokazuje, że władza może być niszczycielska nie tylko dla tych, którzy padają jej ofiarami, ale przede wszystkim dla samego władcę, który porzucenie zasad moralnych płaci najwyższą cenę – utratą człowieczeństwa i ostatecznie życia. Dzieło to dowodzi, iż pragnienie władzy i sukcesu nie może usprawiedliwiać łamania zasad moralnych, prowadząc zamiennie do samozniszczenia.

Z kolei "Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego to dramat o charakterze polityczno-moralnym, który porusza problem odpowiedzialności władców za losy narodu. Historia opowiada o posłach, którzy przybywają do Priama z prośbą o zwrot Heleny, skradzionej przez Parysa. Kochanowski, nawiązując do idei humanizmu renesansowego, przedstawia obrazy władców, którzy powinni kierować się nie tylko własnymi interesami, ale także dobrem powszechnym. Pogląd, że władza nie może usprawiedliwiać działań sprzecznych z zasadami moralnymi, wyraża postać Agamemnona, który podkreśla potrzebę zachowania honoru i zasad nawet w polityce. Kochanowski krytykuje samowolę i brak moralności u władzy, które prowadzą do nieszczęść na skalę narodową.

Oba te dzieła, mimo różnic kontekstowych, skłaniają do refleksji nad uniwersalnym problemem moralności władzy. W "Makbecie" jak i w "Odprawie posłów greckich" widać, że dążenie do władzy często prowadzi do dramatycznych konsekwencji, gdy jest oderwane od zasad etycznych. W obu przypadkach władza, pozbawiona moralnego kompasu, staje się źródłem cierpień i zatracenia.

W kontekście politycznym problem ten pozostaje równie aktualny. Historia uczy, że władza w rękach tych, którzy łamią zasady moralne w imię własnych korzyści, prowadzi do tragedii na skalę indywidualną, społeczną i narodową. Przykłady dyktatorów i autorytarnych liderów XX i XXI wieku pokazują, że usprawiedliwianie niewłaściwych działań władzy "wyższym celem" często kończy się zbrodnią na niewyobrażalną skalę.

Władza sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. To sposób, w jaki jest wykorzystywana przez tych, którzy ją posiadają, określa jej moralny wymiar. Z literatury i historii płynie jasny wniosek: władza nigdy nie może być usprawiedliwieniem dla łamania zasad moralnych. Zasady te są fundamentem, na którym powinna opierać się każda forma władzy, gwarantującym jej prawowitość i szacunek w oczach tych, nad którymi jest sprawowana.

Napisz za mnie rozprawkę

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się