Rozprawka

Czy ambicja pomaga w osiągnięciu zamierzonego celu? "Lalka" i "W pustyni i w puszczy"

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 17.04.2024 o 10:24

Rodzaj zadania: Rozprawka

Streszczenie:

Ambicja jako motyw napędu do osiągania celów jest przedstawiona na przykładzie postaci literackich w "Lalce" Bolesława Prusa i "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza. Pokazano, że ambicja może być zarówno siłą napędową, jak i przyczyną upadku.🤔

Ambicja jest motorem napędzającym człowieka do realizacji jego osobistych celów i aspiracji. To właśnie ona często decyduje o tym, czy uda się osiągnąć zamierzone cele, czy też nie. Analiza postaw i działań bohaterów literackich, jak choćby w "Lalce" Bolesława Prusa oraz "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza, może dostarczyć ciekawych wniosków na temat roli ambicji w dążeniu do realizacji wyznaczonych celów.

W "Lalce" spotykamy Stanisława Wokulskiego, postać wyjątkowo ambitną, dla której osiągnięcie celów życiowych staje się sensem istnienia. Ukoronowaniem jego ambicji jest próba zdobycia serca Izabeli Łęckiej, której uosobienie wyższych sfer społecznych staje się dla Wokulskiego celem samym w sobie. Wokulski jest przedstawicielem klasy mieszczańskiej, wyniesionym przez własny trud i determinację, inwestuje w naukę i technologię, co więcej, gotów jest poświęcić własne szczęście i majątek dla osiągnięcia swego celu. Chociaż ambicja pomaga mu w zdobywaniu majątku i szacunku społecznego, paradoksalnie, staje się również przyczyną jego upadku – jego miłość do Izabeli nie zostaje odwzajemniona, a dążenie do nieosiągalnego ideału prowadzi go do tragedii. W tym przypadku ambicja, choć początkowo wydaje się siłą napędową, ostatecznie okazuje się zgubna.

Natomiast w powieści "W pustyni i w puszczy" mamy do czynienia z zupełnie innym obliczem ambicji. Młodzi bohaterowie – Staś Tarkowski i Nel Rawlison – mimo młodego wieku i niesprzyjających okoliczności, jakie przynosi im los, odznaczają się niesamowitą determinacją i ambicją w dążeniu do celu, jakim jest przetrwanie i powrót do domu. Dla Stasia ambicja to nie tylko chęć przeżycia, ale również odpowiedzialność za młodszą Nel, co dodatkowo motywuje go do działania. Ich podróż przez afrykańskie bezdroża staje się metaforą dorastania, siły ducha i wytrwałości w dążeniu do celu. Ambicja w ich przypadku okazuje się kluczowym elementem, który pozwala im na przezwyciężenie trudności i ostateczne osiągnięcie zamierzonego celu.

Analizując te dwa przykłady, można dostrzec, że ambicja odgrywa znaczącą rolę w procesie dążenia do realizacji celów. W przypadku Wokulskiego ambicja, choć jest napędem do działania, wypacza się, gdyż opiera się na iluzorycznych wartościach i nieodwzajemnionej miłości, prowadząc do równie iluzorycznych rezultatów. W "W pustyni i w puszczy" ambicja manifestuje się przez determinację i siłę woli w pokonywaniu przeszkód, co ostatecznie prowadzi do pozytywnego rozwiązania.

Wnioskując, można stwierdzić, że ambicja może być potężnym narzędziem w osiąganiu zamierzonych celów, jednakże dużo zależy od tego, jakie wartości nią kierują i jakimi środkami dążymy do ich realizacji. Ambicja, podobnie jak moneta, ma dwie strony – może być źródłem sukcesu, ale równie dobrze prowadzić do zguby. Ważne jest, aby ambicje były zgodne z własnym sumieniem i realiami, w jakich przychodzi nam działać.

Napisz za mnie rozprawkę

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się