Rozprawka

Droga – cel. Co stanowi sens życia człowieka?

approveTa praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 22.04.2024 o 10:49

Rodzaj zadania: Rozprawka

Streszczenie:

Literatura podkreśla, że sens życia tkwi w podróży i procesie poznawania, a nie tylko w osiąganiu celów. Droga życiowa, z jej doświadczeniami, może być cenniejsza niż same cele. 🤔

W poszukiwaniu sensu życia ludzie od wieków zastanawiali się, co jest dla nich najważniejsze. Ta podróż ku zrozumieniu celu egzystencji może być różna dla każdego z nas, jednak literatura wielokrotnie oferuje nam uniwersalne przemyślenia na ten temat. Czy droga, którą przebywamy w życiu, jest ważniejsza niż sam cel? Czy to, co robimy każdego dnia, daje nam prawdziwe poczucie spełnienia, czy może sens tkwi jedynie w osiągnięciu ostatecznych, często abstrakcyjnych celów?

Rozważając sens życia, warto zwrócić uwagę na poglądy przedstawione w literaturze klasycznej oraz współczesnej. "Mały Książę" Antoine'a de Saint-Exupéry jest znakomitym przykładem dzieła, które podkreśla wartość podróży i procesu poznawania, a nie tylko osiągania zamierzonych celów. "Ważne są tylko te rzeczy, którego nauczyć się nie można" – mówi Lis, ucząc, że to, czego doświadczamy, kogo spotykamy i jakie relacje budujemy, ma nieporównywalnie większą wartość niż materialne cele, do których dążymy. Przyjaźń, miłość, radość z małych rzeczy - to one są według Św. Exupéry'ego prawdziwym sensem życia.

Z kolei w dziełach takich jak "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza widzimy krytykę społeczną i przemyślenia dotyczące ludzkiej egzystencji. Gombrowicz zastanawia się nad sensem życia w kontekście społecznym, pokazując, jak bardzo jesteśmy uwarunkowani przez otaczający nas świat i jak dużą rolę w naszym życiu odgrywa młodość, kultura oraz inne ludzkie wartości. Pokazuje, że droga życia, z jej nieustannymi próbami przekraczania granic własnej tożsamości i poszukiwaniem siebie, jest właściwie ciągłą walką o sens i wartość.

Natomiast „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego stawia pytanie o sens życia w kontekście moralności i etyki. Dostojewski ukazuje drogę Rodiona, który przechodzi od popełnionej zbrodni, przez cierpienie i wewnętrzną walkę, do ostatecznego pojednania się z samym sobą i odnalezienia sensu życia poprzez odpowiedzialność i miłosierdzie. To pokazuje, że droga ku zrozumieniu siebie i świata może być trudna i pełna wyzwań, ale jest niezbędna do osiągnięcia wewnętrznego spokoju i zrozumienia sensu własnej egzystencji.

Podróż życiowa, z wszelkimi doświadczeniami, które na nas czekają, wydaje się być cenniejsza niż osiąganie konkretnych celów. To nie punkt docelowy, ale droga do niego prowadząca stanowi o naszym życiu, odkrywając przed nami, czym naprawdę jest sens życia - procesem ciągłego uczenia się, doświadczania i rozwijania się. Zatem, opierając się na przemyśleniach autorów i bohaterów literackich, można stwierdzić, że sens życia kryje się nie tyle w osiąganiu zamierzonych celów, ile w drodze do ich realizacji, w każdym dniu naszego życia, w relacjach, których doświadczamy, i w lekcjach, które z tych doświadczeń płyną.

Napisz za mnie rozprawkę

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się