Rozprawka

Udowodnij że Wokulski oraz bohaterowie "Nad Niemnem" starają się zmienić Polskę oraz pracują dla dobra kraju

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 27.04.2024 o 11:03

Rodzaj zadania: Rozprawka

Streszczenie:

Wokulski i bohaterowie "Nad Niemnem" walczyli o modernizację Polski poprzez pracę i zaangażowanie społeczne, przyczyniając się do dobra kraju 📚.

Stanisław Wokulski, główny bohater powieści "Lalka" Bolesława Prusa, oraz postacie z powieści "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej, są przykładami osób, które w swoich czasach starały się wpływać na zmianę sytuacji w Polsce, dążąc do jej rozwoju i modernizacji. Obydwa dzieła ukazują różne środowiska i problemy społeczne, lecz wspólnym mianownikiem dla ich bohaterów jest praca na rzecz dobra kraju.

Wokulski, jako przedsiębiorca i naukowiec, reprezentuje zmieniające się oblicze Polski pod zaborami – jest postacią dążącą do rozwoju technologicznego i gospodarczego, co miało nie tylko poprawić jego osobistą sytuację, ale także wpłynąć pozytywnie na całe społeczeństwo. Jego fascynacja nauką i technologią jest widoczna w działaniach takich jak inwestowanie w nowoczesne fabryki czy badania w dziedzinie fizyki. Stanisław Wokulski wierzy, że nauka jest kluczem do niepodległości i rozwoju Polski, co wyraźnie pokazuje jego zaangażowanie w badanie balonu sterowalnego, mającego symbolizować postęp techniczny. Niemniej jednak, mimo swoich wysiłków i innowacji, spotyka się on z krytyką i niezrozumieniem, co wskazuje na konserwatywne podejście części społeczeństwa. Obsesyjna miłość do Izabeli Łęckiej, choć odgrywa centralną rolę w jego życiu, w pewien sposób przysłania jego inne, równie ważne inicjatywy mające na celu polepszenie losu Polaków.

Z kolei "Nad Niemnem" przedstawia postaci takie jak Benedykt Korczyński czy Jan Bohatyrowicz, którzy przez swoje działania na rzecz lokalnej społeczności, również starają się przyczynić do budowy lepszego jutra dla Polski. Korczyński, po przejęciu majątku, wprowadza nowoczesne metody gospodarowania, co przekłada się na poprawę losu lokalnych chłopów. Jan Bohatyrowicz to z kolei postać, która symbolizuje siłę i dążenie do samorealizacji w trudnych warunkach zaboru rosyjskiego. Jest to postać, która połączyła zarówno patriotyzm, jak i działanie na rzecz dobra społecznego, co przejawia się m.in. w jego pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Interesujące jest to, jak obie powieści, pomimo różnic w kontekście społecznym i geograficznym, koncentrują się na idei pracy u podstaw i wpływania na społeczeństwo poprzez działanie gospodarcze i społeczne. Pokazują także, że droga do zmiany nie jest łatwa i pełna jest zarówno osobistych, jak i zewnętrznych wyzwań.

Podsumowując, zarówno Wokulski, jak i bohaterowie "Nad Niemnem" stanowią w literaturze polskiej przykłady osób, które swoim życiem zawodowym i prywatnym wkładały wielki trud w modernizację Polski i pracowały na rzecz jej lepszego jutra. Dzięki literaturze te postacie nie tylko stały się symbolem patriotyzmu, ale również udowadniają, że zaangażowanie w sprawy kraju może przybierać różne formy i być skuteczne nawet w najtrudniejszych warunkach.

Napisz za mnie rozprawkę

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się