Rozprawka

Postawy człowieka wobec zła - analiza literacka

approveTa praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 24.04.2024 o 11:00

Rodzaj zadania: Rozprawka

Streszczenie:

Literatura ukazuje postawy ludzi wobec zła, oferując humanistyczne i moralistyczne przesłanie. Prace Sienkiewicza i Dostojewskiego to głębokie analizy natury człowieka i jego relacji z moralnością, z uwarunkowaniami historycznymi i psychologicznymi 📚.

W literaturze odnaleźć można liczne przykłady postaw ludzi wobec zła, które przybierają różne formy i są wynikiem zróżnicowanych przyczyn. Zło jest bowiem tematem uniwersalnym i niejednokrotnie stanowi kluczową kwestię rozważań etycznych. W niniejszej pracy przyjrzymy się tej problematyce na podstawie postaci z "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza oraz "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. Obie te powieści przedstawiają różnorodne postawy wobec zła, oferując zarówno humanistyczne jak i moralistyczne przesłanie. Dodatkowo uzasadnię moje przemyślenia przy pomocy kontekstu historycznego i psychologicznego.

W "Krzyżakach" Sienkiewicza zło ma wiele twarzy, ale jedną z najbardziej wyraźnych jest postać Juranda ze Spychowa. Jurand, jako ojciec, który stracił żonę i którego córka została porwana przez Krzyżaków, stoi przed trudnym wyborem pomiędzy zemstą a przebaczeniem. Jego początkowa postawa to chęć zemsty, która jest motywowana głębokim bólem i niesprawiedliwością, jakiej doświadczył. Z czasem jednak, pod wpływem spotkania z Danusią i jej postawą, zaczyna postrzegać zło jako coś, z czym należy walczyć, ale przez nieprzejawianie kolejnego zła, a przez miłość i przebaczenie. Jego przemiana jest wyrazem głębokiego humanizmu Sienkiewicza, który wskazuje, że prawdziwe zwycięstwo nad złem osiąga się nie przez odwet, ale przez moralną siłę.

Natomiast Raskolnikow, główny bohater "Zbrodni i kary" Dostojewskiego, to postać, która z premedytacją decyduje się na popełnienie zbrodni, przekonany o własnej wyjątkowości i prawnie do decydowania o życiu innych. Jego zło polega na zabójstwie staruszki-lichwiarki oraz jej siostry, co motywuje ideologicznie, lecz z czasem boryka się z wyrzutami sumienia. Wewnętrzna walka Raskolnikowa, jaką podejmuje, odzwierciedla dostojewskie rozważania nad granicami ludzkiej moralności i pokazuje, jak trudne jest jednoznaczne sklasyfikowanie czynów jako dobra czy zła. Zbrodnia staje się dla niego źródłem cierpienia psychicznego, a ostateczne przyznanie się do winy i przyjęcie kary to symboliczne zwycięstwo dobra nad złem w psychologicznym wymiarze.

W kontekście historycznym, zarówno w "Krzyżakach" jak i "Zbrodni i kary" widać, jak postawy wobec zła były uwarunkowane ówczesnym społeczeństwem i czasami, w jakich żyli bohaterowie. Sienkiewicz odmalowuje realia średniowiecznej Europy, gdzie rycerskość i honor miały kluczowe znaczenie, a Dostojewski ukazuje rosyjskie społeczeństwo XIX wieku, borykające się z moralnymi i społecznymi kryzysami.

Psychologiczny aspekt analizowanych postaw to rozważanie nad wpływem doświadczeń, emocji i moralności na decyzje jednostki. Zarówno Jurand, jak i Raskolnikow walczą z własnymi demonami, co prowadzi ich do różnych, ale równie trudnych do zrozumienia, decyzji.

Podsumowując, postawy wobec zła w literaturze są odzwierciedleniem głębokich rozważań nad naturą człowieka. Na podstawie "Krzyżaków" i "Zbrodni i kary" można zauważyć, że zarówno walka z własnymi słabościami, jak i społecznymi oczekiwaniami, kształtują człowieka i prowadzą do różnych, czasami niespodziewanych, rozwiązań.

Napisz za mnie rozprawkę

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się