Rozprawka

Człowiek wobec zagrożenia w "Dżumie" Alberta Camusa.

approveTa praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 10.05.2024 o 10:38

Rodzaj zadania: Rozprawka

Streszczenie:

Dżuma Camusa to metafora ludzkiej kondycji w obliczu katastrofy. Postacie przedstawiają różne podejścia do życia, pokazując, jak kryzys ujawnia moralność i solidarność ludzką. 🤔

W literaturze światowej motyw człowieka stawiającego czoło różnorodnym zagrożeniom jest niezwykle częsty i pełni funkcję kluczowej próby dla ludzkiego charakteru. Albert Camus w swoim dziele "Dżuma" ukazuje, jak zaraza wpływa na życie mieszkańców algierskiego miasta Oran, stając się metaforą losu i ludzkiej kondycji. Analizując postawy bohaterów możemy zaobserwować różne sposoby radzenia sobie z kryzysem i znaczenie solidarności w obliczu życiowych prób.

Teza niniejszej rozprawki brzmi: W "Dżumie" Alberta Camusa, różne postawy bohaterów wobec epidemii dżumy odzwierciedlają ich indywidualne podejście do życia oraz ich moralną i etyczną postawę. Konfrontacja z chorobą staje się próbą charakteru i wyzwala zarówno najgorsze, jak i najlepsze ludzkie cechy.

Albert Camus w swej powieści wyraźnie pokazuje, że w obliczu katastrofy naturalnej, jaką jest dżuma, ludzie mogą zachowywać się na różne sposoby. Dr Bernard Rieux, główny bohater książki, jest lekarzem, który z determinacją i poświęceniem staje do walki z chorobą. Jego postawa, choć pełna jest sceptycyzmu co do sensu życia i ludzkiego istnienia, ujawnia głębokie zaangażowanie w ratowanie ludzkiego życia. Rieux zajmuje stanowisko etyczne, w którym obowiązek lekarza i empatia wobec cierpiących są nadrzędne. Jego postawa jest przykładem humanizmu w praktyce; pokazuje, że w dramatycznych okolicznościach człowiek jest w stanie przekroczyć własne ograniczenia i działać na rzecz dobra wspólnego.

Innym interesującym przykładem jest postać Jeana Tarrou. Tarrou, choć nie jest lekarzem, to jednak w pełni angażuje się w walkę z epidemią, tworząc zespoły wolontariuszy, którzy pomagają w zwalczaniu choroby. Jego pamiętnik, będący kluczowym elementem dzieła, rzuca światło na jego filozoficzne zrozumienie życia i dżumy jako alegorii zła w świecie. Tarrou walczy o to, aby być „świętym bez Boga”, co ukazuje jego wysiłek na rzecz osiągnięcia moralnej czystości poprzez działanie. W postaci Tarrou Camus pokazuje, że człowiek może wybrać heroizm nawet bez religijnego czy metafizycznego uzasadnienia swoich działań.

Z kolei postać Raymonda Ramberta ukazuje indywidualny konflikt moralny. Rambert początkowo pragnie uciec z miasta i powrócić do ukochanej, jednak ostatecznie decyduje się zostać i dołączyć do grupy walczącej z dżumą. Transformacja Ramberta z egoisty pragnącego osobistego szczęścia w członka wspólnoty walczącej o wspólne dobro stanowi przykład tego, jak ekstremalne okoliczności mogą wpłynąć na zmianę osobistych priorytetów.

"Dżuma" Alberta Camusa pokazuje, że choć ludzkość może być wystawiona na próbę przez wielkie tragedie, zawsze istnieje możliwość wykazania się solidarnością, odwagą i altruizmem. Ludzkie postawy wobec zagrożenia definiują nasze życie i nasz świat, a wybory dokonywane w czasach kryzysu kształtują naszą wspólną historię.

Napisz za mnie rozprawkę

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się