Budowa atomu węgla - zapis 12C6

Przedmiot: Chemia

Streszczenie:

Atom węgla oznaczony jako 126C składa się z 6 protonów, 6 neutronów i 6 elektronów. Na pierwszej orbicie jest 2 elektrony, a na drugiej 4 elektrony. Może być również przedstawiony jako 6 protonów, 6 neutronów oraz 2 elektrony na powłoce K i 4 elektrony na powłoce L. ✅

Atom węgla ma liczbę atomową równą 6, co oznacza, że posiada 6 protonów w jądrze atomowym. Zapis 126C oznacza, że ma on również 6 neutronów w jądrze atomowym. Na zewnątrz jądra atomowego znajduje się 6 elektronów, które krążą wokół jądra na określonych orbitach. Pierwsza orbita może pomieścić maksymalnie 2 elektrony, a druga i kolejne po 8 elektronów. W przypadku atomu węgla, na pierwszej orbicie znajduje się 2 elektrony, a na drugiej orbicie 4 elektrony. Budowa atomu węgla może być również przedstawiona za pomocą modelu powłokowego. Według tego modelu, węgiel posiada 4 powłoki elektronowe - K, L, M i N. Pierwsza powłoka (K) może pomieścić maksymalnie 2 elektrony, druga powłoka (L) 8 elektronów, trzecia powłoka (M) 18 elektronów, a czwarta powłoka (N) 32 elektronów. W przypadku atomu węgla, pierwsza powłoka (K) jest w pełni zapełniona 2 elektronami, druga powłoka (L) posiada 4 elektrony, a trzecia i czwarta powłoka są puste. Podsumowując, atom węgla oznaczony jako 126C składa się z 6 protonów i 6 neutronów w jądrze, oraz 6 elektronów, z których 2 znajdują się na pierwszej orbicie, a pozostałe 4 na drugiej. Można go również przedstawić jako 6 protonów, 6 neutronów oraz 2 elektrony na pierwszej powłoce (K) i 4 elektrony na drugiej powłoce (L).

Wyjaśnij dowolne zadanie Chemia

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się