Odległość punktu A 3;2 od środka odcinka BC, gdzie B -5;-2 C 3;0, jest równa:

Przedmiot: Matematyka

Streszczenie:

Odległość punktu A(3;2) od środka odcinka BC wynosi 5. 🤔✅

Aby obliczyć odległość punktu A(3;2) od środka odcinka BC, najpierw musimy obliczyć współrzędne środka odcinka BC. Aby to zrobić, możemy zastosować wzór: środek(x;y) = ((x_b + x_c)/2, (y_b + y_c)/2) Podstawiając współrzędne punktów B(-5;-2) i C(3;) do wzoru, otrzymujemy: środek(x;y) = ((-5 + 3)/2, (-2 + )/2) = (-2/2, -2/2) = (-1, -1) Teraz, aby obliczyć odległość między punktem A(3;2) a środkiem odcinka BC, możemy skorzystać z wzoru odległości między dwoma punktami na płaszczyźnie: d = √((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2) Podstawiając odpowiednie współrzędne A(3;2) i środka odcinka BC (-1;-1) do wzoru, otrzymujemy: d = √((3 - (-1))^2 + (2 - (-1))^2) = √((4)^2 + (3)^2) = √(16 + 9) = √25 = 5 Więc odległość punktu A(3;2) od środka odcinka BC wynosi 5.

Wyjaśnij dowolne zadanie Matematyka

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się