Matematyka

Kwotę pieniędzy podzielono na dwie części w stosunku 3:5. Jedna z tych części jest o 80 zł większa od drugiej. Wyznacz tę kwotę.

Przedmiot: Matematyka

Streszczenie:

Nie istnieje rozwiązanie, które spełnia warunki zadania, więc nie możemy wyznaczyć konkretnej kwoty. 🤔

Rozwiązanie tego zadania można opisać krok po kroku. 1. Niech x będzie kwotą pieniędzy, którą podzielono na dwie części. 2. Określamy stosunek tych dwóch części jako 3:5. Oznacza to, że pierwsza część wynosi 3/8 całości (ponieważ suma współczynników stosunku wynosi 3 + 5 = 8) i druga część wynosi 5/8 całości. 3. Z treści zadania wynika, że jedna z tych części jest o 80 zł większa od drugiej. Możemy więc napisać równanie: (3/8)x = (5/8)x + 80. 4. Teraz rozwiązujemy to równanie. Na początek przekształcamy je, aby pozbyć się ułamków, mnożąc obie strony równania przez 8: 3x = 5x + 640. 5. Przenosimy 5x na lewą stronę równania: 3x - 5x = 640. 6. Redukujemy wyrazy: -2x = 640. 7. Dzieląc obie strony przez -2, otrzymujemy: x = -320. 8. Jednak wartość pieniędzy nie może być ujemna, więc odrzucamy to rozwiązanie. 9. Możemy więc stwierdzić, że nie istnieje takie rozwiązanie, które spełnia warunki zadania. Nie możemy wyznaczyć tej konkretnej kwoty.

Wyjaśnij dowolne zadanie Matematyka

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się