Ściągi z Fizyki

- przygotowane przez zszywkę

Stwórz dowolną ściągę z Fizyki

Ściągi z Fizyki przygotowane za darmo przez zszywkę. Stwórz dowolną ściągę w kilka sekund.

Rysowanie sił o określonych właściwościach

1. Siła – jest to działanie między ciałami, które powoduje przyspieszenie lub zmianę ruchu danego obiektu. 2. Strzałka – do rysowania siły stosujemy strzałki. Ważne jest, żeby strzałka miała: - Kierunek – strzałka wskazuje...

Czytaj dalej

Rodzaje oddziaływań i skutki

1. Oddziaływania grawitacyjne: - Są to oddziaływania między masami ciał. - Skutek: Przyciągające siły między ciałami, które są proporcjonalne do ich mas i odległości. 2. Oddziaływania elektrostatyczne: - Są to oddziaływania między...

Czytaj dalej

Ściągi z Fizyki dla szkoły średniej

Zobacz wszystkie Ściągi z Fizyki dla szkoły średniej

Wielokrotności i powielokrotności

1. Wielokrotności: Wielokrotność to liczba, która jest iloczynem danej liczby przez inną liczbę całkowitą. Na przykład, dla liczby 3, jej wielokrotnościami są 6, 9, 12, itd. 2. Powielokrotności: Powielokrotność to liczba, która jest...

Czytaj dalej