Fizyka

Elektromagnetyczna indukcja, transformator, prądnica.

Przedmiot: Fizyka

Streszczenie:

Indukcja elektromagnetyczna - powstawanie prądu w obwodzie wskutek zmiany pola magnetycznego. Transformator - zmiana napięcia zgodnie z liczbą zwojów na cewkach. Prądnica - generowanie prądu przez rotację cewki w polu magnetycznym. 🤔

Indukcja elektromagnetyczna: 1. Indukcja elektromagnetyczna to zjawisko polegające na powstawaniu prądu elektrycznego w obwodzie, gdy zmienia się magnetyczne pole wokół niego. 2. Do indukcji elektromagnetycznej potrzebny jest ruch względem magnetycznego pola lub zmiana pola magnetycznego w czasie. 3. Zgodnie z prawem Faradaya, siła elektromotoryczna (SEM) indukowana w obwodzie jest równa szybkości zmian strumienia magnetycznego. 4. Zmienne pole magnetyczne wywołuje prąd zmienny, a stałe pole magnetyczne - prąd stały. 5. Istotnym przykładem indukcji elektromagnetycznej jest transformator elektromagnetyczny. Transformator: 1. Transformator to urządzenie elektryczne wykorzystujące zasadę indukcji elektromagnetycznej do zmiany napięcia w obwodzie prądu przemiennego. 2. Składa się z co najmniej dwóch cewek nawiniętych na tym samym żelaznym rdzeniu, zazwyczaj o różnej liczbie zwojów. 3. Napięcie transformatorowe jest proporcjonalne do liczby zwojów na cewce pierwotnej i wtórnej, zgodnie z równaniem Vp/Vs = Np/Ns (Vp - napięcie pierwotne, Vs - napięcie wtórne, Np - liczba zwojów na cewce pierwotnej, Ns - liczba zwojów na cewce wtórnej). 4. Transformatory znajdują szerokie zastosowanie w elektroenergetyce, pozwala na zmniejszenie lub zwiększenie napięcia prądu przemiennego wykorzystywanego w sieciach elektroenergetycznych. Prądnica: 1. Prądnica to urządzenie generujące prąd elektryczny jako wynik indukcji elektromagnetycznej. 2. Składa się z magnesu i cewki, która jest obracana w polu magnetycznym. 3. Ruch cewki w polu magnetycznym powoduje zmianę strumienia magnetycznego, co indukuje prąd elektryczny w cewce. 4. Prądnice są wykorzystywane w elektrowniach wodnych, wiatrowych i jądrowych do przekształcania energii mechanicznej na energię elektryczną.

Stwórz dowolną ściągę z Fizyki

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się