Streszczenie

„Sól ziemi” Józefa Wittlina – geneza, streszczenie utworu, problematyka

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 9.05.2024 o 18:22

Średnia ocena:5 / 5

Rodzaj zadania: Streszczenie

Streszczenie:

Józef Wittlin, autor "Soli ziemi", to polski pisarz związany z Skamandrem, który w swej powieści porusza tematy wojny, człowieczeństwa i kosztów historycznych przemian. Praca prezentuje głębokie spojrzenie na losy jednostki w kontekście wielkich wydarzeń. 📚

Józef Wittlin, urodzony w 1896 roku w Dmytrowie k. Horyńca, był polskim poetą, prozaikiem i tłumaczem. Jego edukacja miała miejsce w Wiedniu, gdzie studiował filozofię. Wittlin związany był z grupą literacką Skamander, a jego twórczość była głęboko osadzona w doświadczeniach I wojny światowej, która miała na niego ogromny wpływ. Po wojnie angażował się w działalność PEN Clubu, gdzie zdobył uznanie i został nagrodzony prestiżowymi nagrodami.

„Sól ziemi” to pierwsza część planowanej trylogii „Powieść o cierpliwym piechurze”, której podłożem są realia I wojny światowej, rozpad monarchii Austro-Węgierskiej i formowanie się nowych narodów Europy, w tym niepodległej Polski. Główne tematy dzieła skupiają się na problemach wojny, człowieczeństwa, utraty tradycji i kosztów ludzkich, związanych z historycznymi przekształceniami.

Geneza powieści nierozerwalnie wiąże się z biografią autora. Józef Wittlin jako żołnierz I wojny światowej był świadkiem rozpadu wielonarodowego imperium i narodzin wielkich zmian społeczno-politycznych. Jego studia filozoficzne w Wiedniu i doświadczenia wojenne kształtowały jego wrażliwość i poglądy reflektujące się w "Soli ziemi". Grupa Skamander, do której należał, promowała ideę połączenia tradycji z nowoczesnością, co także odzwierciedla się w dziele w formie ekspresjonistycznych technik narracyjnych i wartości przekazu społeczno-politycznego.

Centralną postacią dzieła jest Piotr Niewiadomski, analfabeta pochodzący z Huculszczyzny, który symbolizuje "sól ziemi" – prosty, choć fundamentalny element społeczeństwa. Posługując się postacią Piotra Wittlin ilustruje wpływ wielkich wydarzeń historycznych (jak I wojna światowa) na życie i psyche zwykłych ludzi. Wojna jest tu przedstawiona jako katalizator bólu, ale i radykalnych zmian w strukturze społecznej i politycznej.

Powieść zaczyna się opisem życia Piotra i jego rodziny w rodzinnych Hucułach. Proste życie w cieniu wojennej zawieruchy gwałtownie się zmienia gdy Piotr zostaje zwerbowany do wojska. Opis jego służby, strachów, nadziei oraz rozczarowań tworzy tło dla głębszego portretowania wewnętrznego świata bohaterów. Ekspresjonistyczne, szerokie narracje i dialogi, zestawiane są z chaotycznym światem zewnętrznym, czego efektem jest rozbudowany portret emocjonalnego rozstroju i transformacji protagonisty.

"Sól ziemi" wyróżnia się także przez swoje językowe i stylistyczne bogactwo, gdzie Wittlin osadza realia makrohistoryczne w intymnym wymiarze ludzkich doświadczeń. Ta kontekstualizacja pozwala czytelnikowi na głębsze zrozumienie fenomenu wojny oraz skutków historii dla indywidualnej egzystencji.

Podsumowując, dzieło Józefa Wittlina stanowi ważny głos w dyskursie na temat ludzkich losów na tle burzliwych wydarzeń historycznych Europy. "Sól ziemi" przez swój humanistyczny przekaz i literacką wartość wciąż rezonuje w dyskusjach o wojnie, pokoju i społecznej odpowiedzialności, ukazując literaturę jako niezmiennie ważny element refleksji nad przeszłością i teraźniejszością.

Napisz dowolne zadanie domowe Streszczenie

Oceny użytkowników i nauczycieli:

Średnia ocena:5 / 5

Ocena: 5

Ocena: 5 Wypracowanie przedstawia wielką wiedzę na temat życia i twórczości Józefa Wittlina oraz analizę jego powieści "Sól ziemi" w sposób precyzyjny i klarowny. Autor bardzo dobrze opisał genezę, genezę utworu, problematykę oraz główne postaci powieści. Dodatkowo, zawarto w nim ciekawe spostrzeżenia na temat językowych i stylistycznych aspektów dzieła. Tekst jest bogaty w treść, a język użyty przez ucznia jest bardzo wysublimowany. Gratuluję świetnego wypracowania!

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się