Wypracowanie

Ukryty program w funkcjonowaniu szkoły.

Rodzaj zadania: Wypracowanie

Streszczenie:

W szkole, oprócz oficjalnego programu nauczania, istnieje tzw. ukryty program. To niepisane zasady i hierarchie społeczne, które mogą wpływać na życie uczniów. Może to prowadzić do presji, nierówności i poczucia niższej wartości. Ważne jest promowanie równości szans i wsparcia dla wszystkich uczniów. 🤔✅

W dzisiejszych czasach szkoła pełni niezwykle istotną rolę w życiu każdego młodego człowieka. To w niej nabywamy wiedzę, rozwijamy umiejętności i kształtujemy swoje spojrzenie na świat. Jednak nie wszystko, co dzieje się w szkolnych ławach, jest widoczne gołym okiem. W każdej placówce edukacyjnej można zauważyć tzw. ukryty program, czyli nieformalny sposób funkcjonowania szkoły, który może mieć równie duże znaczenie, jeśli nie większe, niż program nauczania. Ukryty program można określić jako "ukryty" dlatego, że nie jest oficjalnie wpisany do programu nauczania. Większość uczniów zdaje sobie sprawę z pewnych niepisanych zasad i reguł, które obowiązują w szkole. Może to być, na przykład, nacisk na osiągnięcia oraz wyniki w nauce, popularność i prestiż, czy też hierarchia społeczna wśród uczniów. Wpływ ukrytego programu często wynika z nieformalnych grup społecznych, jakie powstają w szkole, np. grupa popularnych czy też grupa mniej popularnych uczniów. Ci, którzy dostosowują się do tych nieformalnych reguł mają większe szanse osiągnąć sukces w szkolnych realiach. Szkoła często promuje konkurencyjność i przymusza uczniów do rywalizacji w osiągnięciach naukowych. Oczywiście, zdobywanie wiedzy i rozwoju umiejętności jest ważne i pożądane, jednak w wielu przypadkach ukryty program podkreśla nacisk na oceny, wyniki egzaminów i sukcesy w nauce. Tego typu podejście może wpływać negatywnie na zdrowie psychiczne ucznia, stresując go i powodując lęk przed niepowodzeniem. Uczniowie, którzy nie dostosowują się do tej rywalizacji, mogą czuć się wykluczeni i mniej wartościowi. Hierarchia społeczna to kolejny aspekt ukrytego programu szkoły. Nieformalne grupy społeczne tworzą pewne szczeble, na których znajdują się uczniowie o różnych statusach społecznych. Popularność często zależy od czynników takich jak wygląd zewnętrzny, aktywność w różnych organizacjach szkolnych czy wynikająca z pochodzenia społecznego pozycja. Tacy uczniowie często cieszą się szacunkiem i uznaniem ze strony rówieśników, co może pozytywnie wpływać na ich samopoczucie. Niestety, uczniowie znajdujący się na niższych szczeblach hierarchii społecznej mogą być zepchnięci na margines, co powoduje poczucie wykluczenia i niższej wartości. Pomimo faktu, że ukryty program nie jest oficjalnie zdefiniowany, ma ogromny wpływ na życie uczniów w szkole. Często wywołuje presję i nierówności społeczne, które mogą prowadzić do niezdrowego rywalizowania się i poczucia niższej wartości. Ważne jest, aby nauczyciele i dyrekcja szkoły zwracali uwagę na istnienie ukrytego programu i podejmowali działania, które minimalizują jego negatywne skutki. Powinno się promować równość szans i wsparcie dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich osiągnięć i pozycji społecznej. Przywiązanie większej wagi do rozwoju uczniów, ich pasji i talentów może sprawić, że szkoła stanie się miejscem, w którym każdy ma szansę się rozwijać i spełniać swoje marzenia.

Napisz za mnie wypracowanie

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się